Fizikos olimpiados  I turas         


Gruodžio 3 d. mokykloje buvo organizuotas Fizikos olimpiados I turas.

Sveikiname gavusius padėkas už šaunų dalyvavimą I olimpiados ture:

Gabiją Baliukevičiūtę I a,
Martyną Kolosovaitę I m,
Gertrūdą Mikalkevičiūtę I d,
Saulių Bimbirą II d,
Titą Ruką II d,
Povilą Karalkevičių III C,
Vainiuų Simonaitį III B,
Mantą Petrauską III G,
Saulių Karmanovą IV B,
Andrių Striupą IV F,
Marių Šiaučiulį IV B.

Tekstą parengė fizikos mokytoja Loreta Rastenienė.