46 jaunųjų filologų konkurso ir
tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso laureatai

Sveikiname III D klasės mokinį Martyną Lapinską, Vilniaus miesto jaunųjų filologų konkurse (Kalbos sekcijoje) užėmusį I vietą, ir III G klasės mokinę Giedrę Kazlauskaitę, Vilniaus miesto jaunųjų filologų konkurse (Vertimų sekcijoje) užėmusią pirmąją vietą. Abu mokinius ruošė lietuvių kalbos mokytoja Vilija Rutkauskienė.
Sveikiname 5 d klasės mokinę Austėją Baronaitę, puikiai pasirodžiusią tarptautinio jaunimo epistolio rašinio konkurse ir užėmusią III vietą. Mokinę konsultavo lietuvių kalbos mokytoja Rita Vilkelienė.
Mokiniai drauge su savo mokytojomis buvo pakviesti į laureatų apdovanojimų šventę Vilniaus Žemynos gimnazijoje.