Užsienio kalbų (vokiečių, prancūzų, rusų) „Abėcėlės šventė“

Vasario 28 d. per šeštą pamoką mūsų gimnazijos aktų salėje vyko užsienio kalbų „Abėcėlės šventė". Joje dalyvavo šeštų klasių mokiniai, kurie vaidino, dainavo, sakė eilėraščius įvairiomis kalbomis.
Šeštokus šventei parengė mokytojos S.Kuznecova, N.Trofimova, V.Jakulienė, J.Šlapkauskienė, I.Glaveckienė, N.Misiukienė ir M.Puzaitė.
Per šią šventę buvo organizuotas konkursas „Įdomiausia raidė“. Gražiausios mokinių nupieštos raidės buvo iškabintos aktų salėje. Šventė visiems labai patiko, suteikė galimybę geriau pažinti užsienio kalbų įvairovę.
Tekstą parengė Nijolė Misiukienė