Etnologijos projektas „Iš tautosakos lobyno“

Mūsų gimnazijoje ypatingas dėmesys skiriamas mokinių etnologiniam ugdymui. Lietuvių kalbos mokytojos Irena Ažondenienė ir Rita Vilkelienė jau ne vienus metus rengia įvairius tautosakos renginius, organizuoja mokinių etnologijos darbų parodas. Šiais mokslo metais minėtos mokytojos dalyvavo pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtros projekte, parašė etnologinio projekto „Iš tautosakos lobyno“ programą ir laimėjo „Pedagogų stažuočių Lietuvoje“ stažuotės vykdymą.
Pagal šią stažuotės programą š. m. kovo 31 - balandžio 4 dienomis mūsų gimnazijoje svečiavosi mokytoja Vilma Kumpikevičiūtė iš Joniškio „Saulės“ pagrindinės mokyklos. Stažuotės dalyvė mokytoja Vilma Kumpikevičiūtė stebėjo, kaip mūsų mokykloje vykdomas etnologinis ugdymas, dalijosi patirtimi apie savo mokykloje organizuojamus panašius renginius.
Visą savaitę gimnazijoje vyko intensyvi veikla. Stažuotoja stebėjo keturias integruotas pamokas: lietuvių kalbos ir muzikos pamoką „Velykų papročiai, lalavimo ir sūpuoklinės dainos“, vedamą lietuvių kalbos mokytojos Ritos Vilkelienės ir muzikos mokytojos Editos Bagvilienės, dvi lietuvių kalbos ir technologijų pamokas „Velykų rytą margučiai ritas...“, vedamas lietuvių kalbos mokytojos Ritos Vilkelienės ir technologijų mokytojos Lauros Kaziliūnienės, lietuvių kalbos ir biologijos pamoką „Žemę juosia žiedų juosta“, vedamą lietuvių kalbos mokytojos Irenos Ažondenienės ir Zosės Aškinienės.
Per šias pamokas mokiniai ne tik daug sužinojo apie savo protėvių tradicijas, papročius, bet ir patys rengė pranešimus, dainavo lalavimo ir sūpuoklines dainas, margino kiaušinius, tyrinėjo pavasario gėles, sužinojo apie jų naudą ir kenksmingas savybes, gėlių grožis įkvėpė sukurti trioletus.
Stažuotoja drauge su lietuvių kalbos mokytojomis Irena Ažondeniene ir Rita Vilkeliene ir jų ugdytiniais I d ir I e gimnazijos klasių mokiniais vyko į edukacinę išvyką į Lietuvių kalbos instituto Kalbos muziejaus „Lituanistikos židinį“. Ekskursijos dalyviai apžiūrėjo muziejaus eksponatus, susipažino su lietuvių kalbos istorija, kalbininkais, tarmėmis, mokiniai turėjo galimybę patys pakalbėti tarmiškai.
Stažuotoja pabendravo su mūsų gimnazijos devintokais, drauge atliko bendrą darbą – apibendrino tautosakos mokinių tyrimą. Mokyklos skaitykloje akį traukė mokinių etnologijos darbų paroda. Mūsų gimnazijos mokiniai nustebino stažuotoją savo erudicija, motyvacija ir kūrybiškumu.
Projekto savaitę vainikavo baigiamoji tautosakos vakaronė – varžytuvės „Saulės ratu, Mėnulio taku“... Vakaronėje dalyvavo įvairių gebėjimų mokiniai, kurie supažindino su Velykų ir Didžiosios savaitės papročiais, tradicijomis, žaidė, varžėsi, kas daugiau moka patarlių, priežodžių ar paukščių balsų pamėgdžiojimų... Muzikos mokytojos Editos Bagvilienės įkvėpti devintokai dainavo, šokių mokytojos Jurgitos Galdikienės mažieji trečiokai pašoko liaudies šokių.
Mokiniai džiaugėsi, kad per šią savaitę daug sužinojo apie Velykų papročius, tradicijas, dainas, išmoko dar nematytų kiaušinių dažymo būdų, turėjo galimybių pabendrauti netradicinėse aplinkose, dalyvavo įdomiose pamokose.
Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytojos Irena Ažondenienė ir Rita Vilkelienė