Šeštasis kasmetinio Europos mokinių rašinių,
skirtų DNR dienai paminėti, konkursas
Šeštojo kasmetinio Europos mokinių rašinių, skirtų DNR dienai paminėti, konkurso nacionaliniame etape II vieta. Mokinį konsultavo: Violeta Aniūnienė (biologijos mokytoja) ir Rita Vilkelienė (lietuvių kalbos mokytoja).