Naujienos

GABI 2018


Paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti (2018 m. gegužė)

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga bibliotekoje parengta paroda, kurioje eksponuoti seniausieji gimnazijos bibliotekos spaudiniai: 1917 metais Čikagoje (JAV) Tėvynės mylėtojų draugijos išleista knyga „Kultūros istorija“ (knyga pirma), M. Biržiškos „Lietuvių dainų literatūros istorija“ (Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1919 m.), J. Elisono „Stuburinių gyvulių zoologija“ (Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1920 m.) bei kiti 1917–1930 metais Lietuvoje išleisti grožinės literatūros bei įvairių mokslo sričių spaudiniai iš Albino Lelešiaus dovanotų knygų fondo.

SVARBI INFORMACIJA

Pakartotinis priėmimas į atsiradusias laisvas vietas:


Informacija dėl mokyklinių uniformų

uniforma

mokyklosapranga


kuprine

Naujai priimtų mokinių registracijos numeriai:


PRIĖMIMO Į BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS GRAFIKAS PER E. SISTEMĄ GEGUŽĖS/BIRŽELIO/RUGPJŪČIO MĖN.

I priėmimo grafikas e. sistemoje (gegužė/birželis) 
Ugdymo įstaigos pavadinimas Pakvietimai
Mokyklos siunčia Tėvai tvirtina
Pagrindinis priėmimo etapas į savivaldybės mokyklų 1–10 kl. (išskyrus konkursines, inžinerines, savitas, suaugusiųjų ir jaunimo) Birželio 8 d. Birželio 9–13 d.
(Birželio 14 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų)
Birželio 15–16 d. (į atsiradusias laisvas vietas) Birželio 17–20 d.
(Birželio 21 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų)
Birželio 22–23 d. (į atsiradusias laisvas vietas) Birželio 24–27 d.
(Birželio 28 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų)
Priėmimas į savivaldybės mokyklas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (išskyrus konkursines, savitas, inžinerines, suaugusiųjų ir jaunimo) Birželio 22–23 d. Birželio 24–27 d.
II priėmimo grafikas e. sistemoje (rugpjūtis)
Papildomas priėmimo etapas į savivaldybės mokyklų 1–10 kl. (išskyrus konkursines, inžinerines, savitas, suaugusiųjų ir jaunimo) Rugpjūčio 27 d. Rugpjūčio 28–29 d.
(Rugpjūčio 30 d. automatinis priskyrimas laiku nepatvirtintų pakvietimų)
 Priėmimas į savivaldybės mokyklas mokytis pagal vidurinio ugdymo programą (išskyrus konkursines, savitas, inžinerines, suaugusiųjų ir jaunimo) Rugpjūčio 27 d. Rugpjūčio 28–29 d.

Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Gabijos gimnaziją


nec

Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimo rezultatai


DAUGIAU NAUJIENŲ

Comments are closed.