Jaunųjų oratorių konkursas

Šių metų vasario 24 dieną gimnazijoje vyko Jaunųjų oratorių konkursas, kuriame dalyvavo 8 ir I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Konkurso tikslas – skatinti mokinius domėtis lietuvių kalba, ugdyti kritinį mąstymą, kūrybiškumą, savarankiškumą, skatinti mokinių ir mokytojų bendradarbiavimą siekiant bendro tikslo. Konkurso tema – „Manau, kad apie tai kalbėti verta“.
Mokiniai nagrinėjo jiems aktualius klausimus: kas brandina jauną žmogų, kas yra tautinė savimonė, kodėl turime būti tolerantiški kitokių pažiūrų žmonėms, kalbėjo apie pabėgėlius ir jų integraciją visuomenėje, apie Lietuvos ateitį. Džiugino mokinių pasirinktų temų įvairovė ir gebėjimas jas atskleisti.
Komisija, kurios pirmininkas buvo direktoriaus pavaduotojas ugdymui Mantas Cegelskas, nariai: direktoriaus pavaduotoja ugdymui Alma Mikailionienė ir lietuvių kalbos mokytojos Vilma Ambrasiūnienė ir Rita Vilkelienė, vertino dalyvių pasisakymus ir paskelbė nugalėtojus.
I vieta – Elena Kazbaraitė, IV E klasė
II vieta – Žygimantas Augustas Keršys, III G klasė
III vieta – Danielius Žilys, III G klasė
Padėka už šaunų debiutą įteikta 8 d klasės mokinei Laurai Kriūkaitei.
Informaciją parengė mokytoja Rita Vilkelienė

Komentarai uždrausti.

1 p. 8.00 – 8.45
2 p. 8.55 – 9.40
3 p. 9.50 – 10.35
4 p. 10.55 – 11.40
5 p. 12.10 – 12.55
6 p. – 0 p. 13.05 – 13.50
7 p. –  1 p. 14.00 – 14.45
8 p. – 2 p. 15.05 – 15.50
            3 p. 16.05 – 16.50
            4 p. 17.00 – 17.45