Mokyklų, dalyvaujančių projekte „Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinis modelis (gerosios praktikos vadovas)“, atstovų susitikimas Vilniaus Gabijos gimnazijoje

Vilniaus Gabijos gimnazija nuo šių mokslo metų pradžios dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-K-728-01-0043 „Dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinis modelis (gerosios praktikos vadovas)“.
Projekto įgyvendinime dalyvauja 5 Raseinių rajono bendrojo ugdymo mokyklos: Raseinių rajono Šiluvos gimnazija, Raseinių Viktoro Petkaus pagrindinė mokykla, Raseinių rajono Betygalos Maironio gimnazija, Raseinių rajono Girkalnio pagrindinė mokykla ir Raseinių rajono Nemakščių Martyno Mažvydo gimnazija, konsultuojanti mokykla Vilniaus Gabijos gimnazija ir du konsultantai.
Noras pagerinti mokinių bendrojo ugdymo rodiklius, įgyvendinant inovatyvias ugdymo organizavimo ir ugdymo tobulinimo idėjas, pritaikant naujausias mokymos(si) tendencijas, yra visus partnerius jungiantis bendras siekis.
Projekto tikslinė grupė – 6–8 klasių mokiniai, kurių matematikos pasiekimų rezultatai bus vertinami įgyvendinus projektą.
Projekto veiklos:
• dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinio modelio (gerosios praktikos vadovo) sukūrimas;
• dinamiškai tobulėjančios mokyklos inkliuzinio modelio (gerosios praktikos vadovo) įdiegimas.
Šio projekto siektinas rezultatas – pagerėję projekte dalyvaujančių mokyklų 8 klasės mokinių matematikos pasiekimų rodikliai.
Mokinių pavasario atostogų metu visų projekte dalyvaujančių mokyklų atstovai – matematikos mokytojai, konsultantai – susirinko Vilniaus Gabijos gimnazijoje, kur aptarė atliktus darbus bei numatė tolimesnius žingsnius įgyvendinant projektą.
Susitikimą pradėjo Vilniaus Gabijos gimnazijos matematikos mokytojai, kviesdami svečius į diskusiją.
Vilniaus Gabijos gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Bakasėnaitė pristatė mokyklą bei NMPP, kitų patikrinimų organizavimo principus gimnazijoje – kaip tam ruošiamasi, kaip supažindinami mokiniai, tėvai, mokytojai, kaip analizuojami gauti rezultatai. Nacionalinių mokinių pasiekimų tyrimų (NMPT) tikslas – sudaryti būtinas prielaidas bendrojo ugdymo kokybės užtikrinimui ir paskatinti mokinių pasiekimų vertinimo kultūros pažangą, todėl visi gimnazijos mokytojai, analizuodami savo klasių mokinių pasiekimų rezultatus, pristatydami kolegoms savo įžvalgas pasitarimų metu, diskutuodami, gali gauti informaciją mokinių pasiekimų stebėsenai, naujovių planavimui ir jų diegimui ugdymo procese.
Vilniaus Gabijos gimnazija nuo pat pradžių dalyvauja patikrinimuose. Matematikos mokytoja ekspertė Irma Zaveckaitė, pati dalyvavusi standartizuotų testų kūrimo procese, papasakojo, kodėl atsirado tokių patikrinimų poreikis. Mokytoja yra kolegoms vedusi seminarą, visi matematikos mokytojai yra bandę patys kurti testus, mokėsi vertinti gautus rezultatus.
Matematikos vyresnioji mokytoja Marija Siliuk pasidalijo patirtimi, kaip gimnazijoje vyksta mokinių perėjimas iš pradinės mokyklos koncentro į pagrindinę, kaip drauge su pradinių klasių mokytojomis yra aptariami mokinių pasiekimų duomenys ir planuojama veikla pradedant darbą 5 klasėje.
Prie diskusijos prisijungė matematikos vyresnioji mokytoja Sigita Lagunavičienė ir mokytoja ekspertė Virginija Viniautienė, kurios kalbėjo apie 6 ir 8 klasių mokinių pasiruošimą NMPP, apie tai, kaip ieško būdų šių kategorijų mokinius sudominti matematika.
Į diskusiją įsitraukė svečiai. Susirinkę matematikai diskutavo apie visiems bendrai iškylančias problemas: mokinių perėjimo iš vienos mokyklos pakopos į kitą, reikalavimų vienodumo, susitarimų tarp kolegų, mokinių motyvacijos skatinimo, namų darbų atlikimo, dažnai betikslio pratybų naudojimo. Diskusija buvo pratęsta neformalioje aplinkoje, prie kavos puodelio.
Vėliau aptarti ateities darbai, perspektyvos, numatytos tolimesnio darbo gairės.
Informaciją parengė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Jūratė Bakasėnaitė

Comments are closed.