Paroda, skirta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai paminėti (2018 m. gegužė)

Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga bibliotekoje parengta paroda, kurioje eksponuoti seniausieji gimnazijos bibliotekos spaudiniai: 1917 metais Čikagoje (JAV) Tėvynės mylėtojų draugijos išleista knyga „Kultūros istorija“ (knyga pirma), M. Biržiškos „Lietuvių dainų literatūros istorija“ (Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1919 m.), J. Elisono „Stuburinių gyvulių zoologija“ (Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1920 m.) bei kiti 1917–1930 metais Lietuvoje išleisti grožinės literatūros bei įvairių mokslo sričių spaudiniai iš Albino Lelešiaus dovanotų knygų fondo.
A. Lelešius, pagal specialybę zootechnikas, gyveno Bendoriuose, Vilniaus rajone. 2001 metais jis padovanojo Vilniaus Gabijos gimnazijai ilgus metus kauptą ir saugotą asmeninę biblioteką – daugiau kaip 8600 knygų.

Comments are closed.