PENKIOLIKTOJI GABI STATULĖLIŲ APDOVANOJIMO CEREMONIJA

Baigiantis 2014–2015 m. m. gimnazijos mokiniai ir mokytojai buvo pakviesti į tradicinę GABI statulėlių įteikimo ceremoniją, ženklinančią kūrybišką mokytojo ir mokinio darbą, įprasminančią žmogaus proto ir širdies harmoniją. Džiugu, kad jau 15-ąjį kartą buvo iškilmingai įteiktos GABI padėkos ir GABI statulėlės.
Gimnazijos direktorė Vilija Klimavičienė mokiniams priminė jų mokslo metų pirmąją pamoką išsakytas mintis: „Būsiu toks pats geras, kaip ir praeitais metais, nors gal dar geresnis.“ „Mokykla man kaip medus, kaip morkos, kaip kriaušės.“ „Visko yra išmokstama, jei tik įdedi dalelę savęs.“ „Tu esi atsakingas už save ir turi visas galimybes.“ „Atrask savyje kibirkštėlę ir palik už savęs praeitį!“ – ir pasidžiaugė, jog per metus 25-asis gimnazijos aruodas buvo pripildytas išminties, pagyrimų, susitikimų, idėjų, aukščiausių pasiekimų, efektingų akimirkų, maža to 173 mokiniai įrėžė tokius inicialus, kurie verti viešo pripažinimo, pasidžiaugimo.
Vadovaujantis Apdovanojimo Gabi statulėlėmis nuostatais, patvirtintais 2013 m. balandžio 15 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-136, ir apdovanojimo Gabi statulėlių vertinimo komisijos 2015 m. gegužės 22 d. posėdžio protokolu buvo apdovanoti 173 mokiniai.
Mokinių rankose skambėję GABI varpeliai ar spaudžiamos GABI padėkos simboliškai baigė pildyti gimnazijos 25-erių metų korį, kuriame rasta gausybė siekių, idėjų, kūrybiškumo, atsidavimo, energijos ir veržlumo medaus.
Parengė Alma Mikailionienė,
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Comments are closed.