Laisvos darbo vietos

Vilniaus Gabijos gimnazijai nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. reikalingi:

 1. Anglų kalbos mokytojas

Darbo sutartis neterminuota pilnam krūviui.

Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, anglų kalbos  mokytojo kvalifikacija.
Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris.
Gebėjimas priimti naujoves ir jas taikyti darbe.
Iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Mokėjimas konstruktyviai spręsti problemas.
Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Motyvacinis laiškas.
 6. Gali būti pateikiamos rekomendacijos.

Dokumentus su nuoroda „Anglų kalbos mokytojas“ siųsti elektroniniu paštu rastine@gabijos.vilnius.lm.lt iki 2017-06-23.

Atsirinkti  kandidatai bus kviečiami pokalbio.
Pašilaičių g. 13
LT-06107 Vilnius
Telefonas (8  5)  270  3140, (8 5) 247 3222.
Faksas (8  5)  270  3140.
Interneto svetainė: gabijos.lt

 

2. Pradinių klasių mokytojas

Darbo sutartis neterminuota pilnam krūviui.

Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, pradinių klasių mokytojo kvalifikacija.
Puikūs bendravimo įgūdžiai su pradinių klasių mokiniais bei tėvais.
Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris.
Kūrybiškumas, iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Gebėjimas priimti naujoves ir jas taikyti darbe.
Mokėjimas konstruktyviai spręsti problemas.
Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Motyvacinis laiškas.
 6. Gali būti pateikiamos rekomendacijos.

Dokumentus su nuoroda „Pradinių klasių mokytojas“ siųsti elektroniniu paštu rastine@gabijos.vilnius.lm.lt iki 2017-06-23.

Atsirinkti  kandidatai bus kviečiami pokalbio.
Pašilaičių g. 13
LT-06107 Vilnius
Telefonas (8  5)  270  3140, (8 5) 247 3221.
Faksas (8  5)  270  3140.
Interneto svetainė: gabijos.lt

  

3. Fizikos mokytojas

Darbo sutartis neterminuota pilnam krūviui.

Reikalavimai:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, fizikos  mokytojo kvalifikacija.
Pozityvus mąstymas ir lankstus požiūris.
Gebėjimas priimti naujoves ir jas taikyti darbe.
Iniciatyvumas, gebėjimas dirbti komandoje.
Mokėjimas konstruktyviai spręsti problemas.
Informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopija.
 4. Gyvenimo aprašymas.
 5. Motyvacinis laiškas.
 6. Gali būti pateikiamos rekomendacijos.

Dokumentus su nuoroda „Fizikos mokytojas“ siųsti elektroniniu paštu rastine@gabijos.vilnius.lm.lt iki 2017-06-23.

Atsirinkti  kandidatai bus kviečiami pokalbio.
Pašilaičių g. 13
LT-06107 Vilnius
Telefonas (8  5)  270  3140, (8 5) 247 3222.
Faksas (8  5)  270  3140.
Interneto svetainė: gabijos.lt

 

 4. Specialusis pedagogas

 Darbo krūvis: 1 etatas.

Darbo sutartis neterminuota.

 Reikalavimai:
Specialiojo pedagogo kvalifikacija.
Išmanymas pedagoginio vertinimo metodikų, gebėjimas jas taikant atlikti mokinių (vaikų) pedagoginį vertinimą.
Gebėjimas konsultuoti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo, ugdymo organizavimo klausimais.
Geri bendravimo ir bendradarbiavimo  įgūdžiai su vaikais, mokytojais, tėvais.
Mokėjimas konstruktyviai spręsti problemas.
Gebėjimas dirbti tiek savarankiškai, tiek komandoje.
Pageidautina darbo mokykloje patirtis.

Reikalingi dokumentai:

 1. Prašymas leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija.
 3. Gyvenimo aprašymas.
 4. Motyvacinis laiškas.
 5. Gali būti pateikiamos rekomendacijos.

Dokumentus su nuoroda „Specialusis pedagogas“ siųsti elektroniniu paštu rastine@gabijos.vilnius.lm.lt iki 2017-06-23.

Atsirinkti  kandidatai bus kviečiami pokalbio.
Pašilaičių g. 13
LT-06107 Vilnius
Telefonas (8  5)  270  3140, (8 5) 247 3221.
Faksas (8  5)  270  3140.
Interneto svetainė: gabijos.lt

Comments are closed.