Mokyklos taryba

 2017–2018 m. m.

Mokyklos tarybos pirmininkas – Mindaugas Baltrušaitis, 7 c klasės tėvų atstovas, Tel. Nr. +370699 14032,  m.baltrusaitis@yahoo.com
Mokyklos tarybos pirmininko pavaduotoja – Irena Kusaitė, geografijos mokytoja, Irena.kusaite@gmail.com
Mokyklos tarybos sekretorė – Dovilė Mikalajūnė, 2 a klasės tėvų atstovė,  
dovile_v@yahoo.com

Mokyklos tarybos nariai:

 1. Dainius Neniškis, 2 d klasės tėvų atstovas
 2. Aidas Laurinavičius, III C klasės tėvų atstovas
 3. Antanas Malikėnas, 7 d klasės tėvų atstovas
 4. Gintaris Banys, 8 c klasės tėvų atstovas
 5. Natalija Meilūnienė-Pavlovienė, I b klasės tėvų atstovas
 6. Kęstutis Balnys, III B klasės tėvų atstovas
 7. Laura Makauskienė, 5 e klasės tėvų atstovas
 8. Loreta Rastenienė, fizikos mokytoja,
 9. Rafael Sarchošian, matematikos mokytojas,
 10. Marija Siliuk, matematikos mokytoja,
 11. Nijolė Misiukienė,rusų kalbos mokytoja,
 12. Raimundas Trinkūnas, istorijos mokytojas,
 13. Vida Remeškevičienė, pradinių klasių mokytoja,
 14. Danguolė Narečionienė, technologijų mokytoja,
 15. Jūratė Kalverš, lietuvių kalbos mokytoja,
 16. Vitas Račyla,III B klasės mokinys
 17. Benita Avdejenkovaitė,III D klasės mokinė
 18. Gabija Juzėnaitė,III D klasės mokinė
 19. Dalia Šiušaitė,III D klasės mokinė
 20. Kotryna Pridotkaitė,II a klasės mokinė
 21. Povilas Šimonėlis,  II d klasės mokinys
 22. Dovydas Rokas, I b klasės mokinys
 23. Ieva Molytė,I c klasės mokinė
 24. Laura Kriūkaitė,I d klasės mokinė

Funkcijos:

 1. numato Mokyklos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir papildomojo ugdymo) organizavimo tvarkai;
 2. svarsto Mokyklos pajamų ir išlaidų sąmatą, planuoja ir kontroliuoja jų paskirstymą, prižiūri Mokyklos finansinę veiklą;
 3. svarsto Mokyklos struktūros keitimo klausimus;
 4. teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius ir intelektinius išteklius;
 5. gali sustabdyti kitų Mokyklos savivaldos institucijų sprendimų įgyvendinimą, kol jų teisėtumą ištirs kompetentingos institucijos;
 6. teikia siūlymus dėl Mokyklos vadovų atestacijos;
 7. talkina organizuojant Atvirųjų durų dienas, Gabi nominacijų teikimo šventę ir kitus mokyklos renginius;
 8. skatina tėvų bendruomenę dalyvauti mokyklos paramos projektuose (2 proc. pajamų mokesčio skyrimas Gabijos gimnazijai);
 9. aptaria siūlymus dėl vadovėlių užsakymo;
 10. talkina mokyklai organizuojant mokytojų ir kitų darbuotojų bei mokinių poilsį;
 11. svarsto vidaus ir išorinio vertinimo rezultatus.

 

Comments are closed.