Mokytojai

„Mokytojas – tai žmogus, kuris išugdo dvi mintis ten, kur anksčiau buvo viena.“
Elbertas Grimas Chabardas

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJAI

Vilma Ambrasiūnienė mokytoja metodininkė
Alina Armonienė vyresnioji mokytoja
Irena Ažondenienė mokytoja metodininkė
Jūratė Kalverš vyresnioji mokytoja
Rita Leleivienė mokytoja metodininkė
Alma Mikailionienė mokytoja metodininkė
Lina Polikarpienė mokytoja metodininkė
Vilija Rutkauskienė mokytoja metodininkė
Jūratė Skomantienė mokytoja metodininkė
Aušra Vasarevičienė mokytoja metodininkė
Rita Vilkelienė mokytoja metodininkė

 

ANGLŲ KALBOS MOKYTOJAI

Jolanta Antanavičienė mokytoja metodininkė
Rasa Balandienė mokytoja metodininkė
Chalina Bogdanovič vyresnioji mokytoja
Dalia Aušrelė Bražinskienė mokytoja metodininkė
Andrius Kniška mokytojas metodininkas
Virginija Kriaučiūnaitė mokytoja
Virginija Mitrulevičienė vyresnioji mokytoja
Agnė Padvaiskienė vyresnioji mokytoja
Eglė Petkevičiūtė vyresnioji mokytoja
Dalė Šiškaitė vyresnioji mokytoja
Daiva Tamulevičiūtė vyresnioji mokytoja
Renalda Tumėnienė mokytoja metodininkė
Rita Žumbienė mokytoja metodininkė
Ignas Žilinskas mokytojas

 

RUSŲ KALBOS MOKYTOJAI

Nijolė Misiukienė mokytoja metodininkė
Marytė Puzaitė mokytoja ekspertė
Natalja Trofimova mokytoja metodininkė

 

VOKIEČIŲ KALBOS MOKYTOJAS

Edvinas Šimulynas mokytojas metodininkas

 

PRANCŪZŲ KALBOS MOKYTOJA

Ana Baranovskaja vyresnioji mokytoja

 

MATEMATIKOS MOKYTOJAI

Jūratė Bakasėnaitė mokytoja metodininkė
Raimondas Dulinskas mokytojas metodininkas
Sigita Lagunavičienė vyresnioji mokytoja
Neringa Lazaitienė vyresnioji mokytoja
Birutė Milimavičienė vyresnioji mokytoja
Rafael Sarchošian vyresnysis mokytojas
Marija Siliuk vyresnioji mokytoja
Mantas Vaišnoras vyresnysis mokytojas
Virginija Viniautienė mokytoja ekspertė
Irma Zaveckaitė mokytoja ekspertė

 

INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAI

Daiva Andriukaitienė vyresnioji mokytoja
Veslava Kaminskienė mokytoja metodininkė
Rūta Jurgelionytė mokytoja
Ieva Ratkevičienė mokytoja ekspertė

 

FIZIKOS MOKYTOJAI

Loreta Rastenienė mokytoja
Nerijus Karalius vyresnysis mokytojas
Jolanta Snežko vyresnioji mokytoja

 

CHEMIJOS MOKYTOJAI

Laura Kaziliūnienė mokytoja metodininkė
Giedrė Misiukevičienė mokytoja metodininkė
Valda Žiedienė mokytoja metodininkė

 

BIOLOGIJOS MOKYTOJAI

Violeta Aniūnienė mokytoja metodininkė
Vilija Klimavičienė mokytoja metodininkė
Virginija Kriaučiūnaitė mokytoja
Neringa Jagėlienė vyresnioji mokytoja
Agnija Vasiliauskienė vyresnioji mokytoja

 

ISTORIJOS MOKYTOJAI

Raselė Abromaitienė mokytoja metodininkė
Saulius Bužinskas vyresnysis mokytojas
Loreta Stasiulaitienė mokytoja metodininkė
Raimundas Trinkūnas mokytojas metodininkas

 

GEOGRAFIJOS MOKYTOJAI

Eugenija Pališaitienė vyresnioji mokytoja
Neringa Jagėlienė vyresnioji mokytoja
Irena Kusaitė mokytoja metodininkė

 

ETIKOS MOKYTOJAI

Laimis Kvedaravičius mokytojas
Renata Macevičienė vyresnioji mokytoja
Aldona Šilerienė mokytoja metodininkė

 

TIKYBOS MOKYTOJAS

Eglė Venclovaitė-Urbanienė mokytoja metodininkė

  

EKONOMIKOS MOKYTOJAS

Laura Stašauskienė vyresnioji mokytoja

 

PSICHOLOGIJOS  MOKYTOJAS

Šarūnė Vienė mokytoja

 

MUZIKOS MOKYTOJAI

Edita Bagvilienė mokytoja metodininkė
Laima Gorobec vyresnioji mokytoja
Lijana Kupstienė vyresnioji mokytoja
Regina Šapranauskaitė mokytoja metodininkė

 

CHOREOGRAFIJOS MOKYTOJAI

Jurgita Galdikienė vyresnioji mokytoja
Ieva Šeikytė mokytoja

 

DAILĖS MOKYTOJAI

Ramutė Baltrūnienė mokytoja metodininkė
Audronė Mockuvienė mokytoja metodininkė

 

FOTOGRAFIJOS MOKYTOJAS

Jolita Baranauskienė mokytoja

 

KERAMIKOS  MOKYTOJAS

Justina Kildišytė mokytoja

 

TEATRO MOKYTOJAS

Mantas Cegelskas mokytojas

 

TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAI

Laura Kaziliūnienė mokytoja metodininkė
Danguolė Narečionienė vyresnioji mokytoja
Laura Stašauskienė vyresnioji mokytoja
Genė Vitkuvienė mokytoja metodininkė
Romas Vitkus vyresnysis mokytojas

 

KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAI

Lina Bagdonienė mokytoja metodininkė
Jolanta Grudzinskienė vyresnioji mokytoja
Giedrius Junevičius vyresnysis mokytojas
Romualda Pinkevičienė mokytoja metodininkė
Rita Rukienė mokytoja metodininkė

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

Rita Adomonienė mokytoja ekspertė
Jurgita Bendoravičienė mokytoja metodininkė
Danguolė Bielovienė vyresnioji mokytoja
Jolanta Chodoravičiūtė vyresnioji mokytoja
Miglė Guogytė mokytoja
Ina Lieponienė mokytoja metodininkė
Kristina Miknevičienė vyresnioji mokytoja
Andželika Padarauskienė mokytoja ekspertė
Dorotėja Pumpalavičiūtė mokytoja
Nijolė Ramonaitė mokytoja metodininkė
Vida Remeškevičienė vyresnioji mokytoja
Danutė Sabulienė mokytoja metodininkė
Nijolė Sedleckienė vyresnioji mokytoja
Kazė  Startienė mokytoja ekspertė
Apolionija Šukelienė  mokytoja metodininkė
Romualda Šocikienė mokytoja ekspertė
Audronė Tamulionienė vyresnioji mokytoja
Birutė Valavičienė mokytoja metodininkė
Edita Venckutė vyresnioji mokytoja
Laimutė Verdingovienė mokytoja metodininkė

 

Comments are closed.