Filosofija, vizija, misija

Filosofija
Norint išmokti didelių dalykų, reikia pradėti nuo mažų… – išsilavinimas yra turtas, kuris bus su tavimi, kad ir kur tu beeitum. (Pagal D. Loką ir kinų patarlę)
Vizija
Prioritetus teikianti akademinei veiklai, nuolat besimokanti, bendradarbiaujanti, kurianti modernią, jaukią ir saugią mokymosi aplinką ugdymo įstaiga, kurioje ugdomas atsakingas mokinys, sistemingai besimokantis bei siekiantis asmeninės mokymosi pažangos, ir kurioje dirba savo dalyką ir mokymo metodiką išmanantis, socialiai atsakingas mokytojas, nuolat tobulėjantis, formuojantis mokinio vertybines nuostatas ir gebėjimus, prisiimantis asmeninę atsakomybę.
Misija
Teikti kokybišką ir nuoseklų bendrąjį lavinimą bei neformaliojo švietimo įvairiapusišką ir kokybišką ugdymą, užtikrinti mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų vykdymą, ruošti išsilavinusį, gebantį atsakingai priimti sprendimus bei savarankiškai veikti šiuolaikinėje žinių visuomenėje žmogų ir suformuoti jo mokymosi visą gyvenimą nuostatą, padėti įgyti sėkmingam gyvenimui būtinas kompetencijas.
Vertybės
Mokymas ir mokymasis
Profesionalumas
Bendradarbiavimas
Asmeninė ir socialinė atsakomybė
Prioritetai

Veiksmingo kokybiško ugdymo(si) užtikrinimas.
Saugios ugdymo(si) aplinkos kūrimas

Paskutinį kartą atnaujintas 2013-12-30

Comments are closed.