Literatūros sąrašai

 2018–2019 mokslo metams

1 KLASEI (nuo antrojo pusmečio) 

Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos ( iš knygos „Gulbė karaliaus pati“). Rekomenduojama pasakos be galo „Ežys ir ponas” arba „Senis ir senutė”.  Rekomenduojama pasirinkti pasaką „Ežio ir lokio lenktynės”, „Tinginys ir duona”, arba „Pupa”.
K. Binkis. „Atsiskyrėlis Antanėlis“.
Poškus. „Trumpos pasakaitės apie žiurkėną Vidą ir jo draugus“.
K. Kasparavičius. „Trumpos istorijos“.
Vytė Nemunėlis. „Meškiukas Rudnosiukas“.
E. Mieželaitis. „Zuikis Puikis”.
A. Lindgren. „Pepė Ilgakojinė“ (rekomenduojama ištrauka apie Kalėdų dovanas).
Daciūtė „Laimė yra lapė“.

2 KLASEI

Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (iš knygos „Gulbė karaliaus pati“).
Pasirinkti padavimai ( atitinkamo etnografinio regiono iš knygos „Sužeistas vėjas“ arba
„Ežeras ant milžino delno“).
Mašiotas. „Kai aš mažas buvau“, arba ,,Pajūriais pamariais“.
Kasparavičius „Kvailos istorijos“.
Tamulaitis „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“.
Marcinkevičius. „Grybų karas“.
Matutis. „Girios televizorius“. Pasirinkti eilėraščiai.
Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai (iš knygos „Aš esu – kas?“ arba „Laiškas sekmadieniui”).
Degutytė. „Pelėdžiuko sapnas“.
Paltanavičius. „Maži ežiuko sapnai“ arba „Jie gyvena su mumis“.
Račickas. „Geriausias draugas“ arba „Mikė ir Juozapėlis“.
Janson. „Troliai Mumiai”
Bisset. „Aukštyn kojom“.
Proisleris. „Vaiduokliukas“ arba kitas pasirinktas kūrinys.
Dž. Rodaris. „Pasakos telefonu”.

 3  KLASEI

Pasirinktos stebuklų pasakos (iš knygos Gulbė karaliaus pati).
Pasirinktos sakmės (iš knygos Sužeistas vėjas).
Enciklopedija vaikams apie Lietuvą.
A. Vaičiulaitis. „Pasakos“. Pasirinkta pasaka.
J. Degutytė. „Nepalik manęs“, „Baltas gulbių sostas“. Pasirinkti eilėraščiai.
Kęstutis Kasparavičius. „Dingęs paveikslas“.
V. Žilinskaitė. „Kelionė į Tandadriką“ ar kitas pasirinktas kūrinys.
L. Gutauskas. „Paskutinė Čepkelių ragana“. Pasirinkti eilėraščiai.
M. Vainilaitis. „Bruknelė“.
S. Geda. „Baltoji varnelė“. Pasirinkti eilėraščiai.
S. Paltanavičius. „Raudonkojis raudonsnapis“.
R. Černiauskas. „Slieko pasaka“.
H. K. Andersenas. „Bjaurusis ančiukas“.
A. Lindgren. „Emilis iš Lionebergos“, „Pepė Ilgakojinė“, „Lota iš Pramuštgalvių gatvės“.
E. Naitas. „Lesė grįžta”.
Dž. Rodaris. „Čipolino nuotykiai“.

 4  KLASEI

Pasirinktos stebuklų pasakos (iš knygos Gulbė karaliaus pati arba Užburta karalystė).
Pasirinktos sakmės (iš knygos Sužeistas vėjas), pasirinkti padavimai (iš knygos Ežeras ant milžino delno.
K. Saja. „Ei slėpkitės!”
B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
M. Martinaitis. „Pelenų antelė“.
D. Kandrotienė. „Spintos istorijos“.
J. Avyžius. „Bardo nuotykiai ir žygiai“.
R. Šerelytė. „Trenktukė, liūno vaikas“, arba „Krakatukai sniegynuose”.
Baranauskas. „Anykščių šilelis“. Pasirinkta ištrauka.
J. Biliūnas. „Apsakymai“ Pasirinktas apsakymas.
V. Žilinskaitė. „Gaidžio kalnas“. Pasirinktas kūrinys.
M. Vainilaitis. „Mano volungėlė“. Pasirinktas eilėraštis.
V.V. Landsbergis, S. Ach. „Arklio Dominyko meilė“.
G. Morkūnas. „Vasara su katšuniu“,
Broliai Grimai. „Pasaka apie giedantį ir šokantį vieversėlį“
„Gražiausios Anderseno pasakos“. Pasirinkta pasaka.
A. Lindgren. „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“.
S. Lagerliof. „Stebuklingosios Nilso kelionės“
K. Niostlinger. „Nykštukas galvoje” arba „Ateina šuo!“
L. Kerolis. „Alisa Stebuklų šalyje ir Veidrodžio karalystėje“.
Vilė, L. Itagaki „Sibiro haiku“.

5 KLASEI

Lindgren. Mijo, Mano Mijo
Č. Dikensas. Oliverio Tvisto nuotykiai.
G. Morkūnas. Vasara su katšuniu.
J. Erlickas. Bilietas iš dangaus arba Aš moku augti.
Ezopas. Pasakėčios.
H. K. Andersenas. Laukinės gulbės arba kitas pasakų rinkinys.
A. Lindgren. Ronja plėšiko duktė.
Vilė Vėl. Kaip mes išgarsėjome.
M. Tvenas. Tomo Sojerio nuotykiai.

6 KLASEI

Morkūnas. Blusyno pasakojimai.
J. R. R. Tolkinas. Hobitas, arba Ten ir Atgal.
Kerol. Alisa stebuklų šalyje.
M. Baris. Piteris Penas.
Paterson. Tiltas į Terabitiją.
Šatrijos Ragana. Irkos tragedija.
A. Maršalas. Aš moku šokinėti per balas.

 7 KLASEI

Defo. Robinzonas Kruzas.
D. Grinkevičiūtė. Lietuviai prie Laptevų jūros.
V. Goldingas. Musių valdovas.
A. Konan Doilis. Užrašai apie Šerloką Holmsą.
Tūkstantis ir viena naktis.
Dž. Kriusas. Timas Taleris, arba parduotas juokas.
H. Li. Nežudyk strazdo giesmininko.
Ž. Vernas. Kapitono Granto vaikai.

 8 KLASEI

Vaičiūnaitė. Kanonas Barborai Radvilaitei.
O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne.
M. Morpurgo. Karo žirgas.
Dž. Grynas (J. Green). Dėl mūsų likimo ir žvaigždės kaltos.
J. I. Kraševskis. Kunigas.
G. Viliūnė. Karūna be karaliaus.
V. Juknaitė. Tariamas iš tamsos.
G. Morkūnas. Iš nuomšiko gyvenimo.
R. Šepetys. Tarp pilkų debesų.
Dž. Kriusas. Mano proseneliai, herojai ir aš

 I GIMNAZIJOS KLASEI                     

Juknaitė. Išsiduosi. Balsu.
E. M. Remarkas. Trys draugai.
R. Gavelis. Jauno žmogaus memuarai (12 laiškas).
I. Šeinius. Kuprelis.
O. Vaildas. Doriano Grėjaus portretas.
Žemaitė. Marti.
Simonaitytė. Aukštujų Šimonių likimas.
R. Granauskas. Šventųjų gyvenimai.

II GIMNAZIJOS KLASEI

Graikų mitai (Prometėjas. Dedalas ir Ikaras. Orfėjas ir Euridikė. Sizifas. Narcizas).
Sofoklis. Antigonė.
I. Meras. Lygiosios trunka akimirką.
M. de Servantesas. Don Kichotas.
J. Grušas. Meilė, džiazas ir velnias.
D. Orvelas. Gyvulių ūkis.

III GIMNAZIJOS KLASEI

Šekspyras (W. Shakespeare). Hamletas.
K. Donelaitis. Metai.
J. V. Gėtė (Goethe). Faustas.
A. Baranauskas. Anykščių šilelis.
J. Biliūnas. Liūdna pasaka.
J. Tumas – Vaižgantas. Dėdės ir dėdienės.
V. Krėvė. Skirgaila.
Šatrijos Ragana. Sename dvare.
J. Savickis. Novelės.

IV GIMNAZIJOS KLASEI

Mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly.
Kafka. Metamorfozė.
A. Kamiu (Camus). Svetimas.
B. Sruoga. Dievų miškas.
A. Škėma. Balta drobulė.
Just. Marcinkevičius. Mažvydas.
M. Katiliškis. Miškais ateina ruduo.
J. Aputis. Keleivio novelės.
J. Kunčinas. Tūla.
M. Ivaškevičius. Madagaskaras.

Comments are closed.