Padėka Vilniaus Gabijos gimnazijai

Padėka už dalyvavimą iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“.