III vieta Vilniaus miesto 51 jaunųjų filologų konkurse

Partizaninio karo svarba Lietuvos istorijoje ir nepakankamai jam skiriamas dėmesys praeitais mokslo metais įkvėpė mane sudaryti Kęstučio apygardos partizanų slapyvardžių žodyną, kurį pateikiau konkursui „Mano žodynas 2018“ ir laimėjau specialųjį prizą.
Po konkurso parengiau straipsnį „Partizano slapyvardis – žmogaus gyvenimo istorija“, kuris buvo išspausdintas žurnale „Gimtoji kalba“ (Grybaitė, E. 2018. Partizano slapyvardis – žmogaus gyvenimo istorija, Gimtoji kalba, 11:10-11).

Šiais mokslo metais kilo mintis atlikti ir tiriamąjį darbą, t. y. surinktus partizanų slapyvardžius išanalizuoti pagal kilmę ir darybą. Džiaugiuosi, kad mano atliktas darbas „Kęstučio apygardos partizanų slapyvardžiai: jų kilmė ir daryba“ Vilniaus miesto 51 jaunųjų filologų konkurse buvo įvertintas III vieta ir išsiųstas į respublikos etapą.

Esu dėkinga savo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Vilijai Rutkauskienei už paskatinimą ir pagalbą atliekant šį tyrimą.

Emilija Grybaitė, IV G klasės mokinė