6-7 klasių mokinių projektas „Mano Angelas sargas“

Žmogus paklausė savo angelo: Kodėl visuomet, kai man gera, tu eini greta manęs ir smėlyje matau dvi eiles pėdų: mano ir tavo…? O kuomet man blogai, tu palieki mane vieną ir smėlyje lieka tik mano pėdų žymės…?

Angelas atsakė: Kai tau blogai, aš nešiau tave ant rankų…

Kiekvienas mes turime savo Angelą sargą…

Mokinius konsultavo technologijų mokytojos – Laura Kaziliūnienė, Danguolė Narečionienė, Laura Stašauskienė

Informaciją parengė Laura Kaziliūnienė