Miuziklas „Žemė“

Kovo 27, 28, 29 dienomis Vilniaus jaunimo teatras „Alfonsas prie teatro“ ir lietuvių kalbos, istorijos, menų bei  technologijų integruotas projektas Vilniaus Gabijos gimnazijos aktų salėje pristatė miuziklo ŽEMĖ premjerą. Spektaklį turėjo galimybę pamatyti net 800 žiūrovų, nes  bilietai buvo labai greit išpirkti. Šiais metais miuziklas sujungė ne tik Gabijos gimnazijos vyresniųjų klasių mokinius, bet ir jaunuosius artistus iš 1 a teatro meno klasės  ir  iš 5 a klasės. „Alfonsas prie teatro“ turi tokią tendenciją į savo trupę kviesti ne tik buvusius gimnazijos mokinius, bet ir jaunimą, kuris, atvykęs studijuoti į Vilnių iš kitų miestų,  nori papildomos veiklos ir mūsų teatre randa prasmę. Su džiaugsmu jungėmės su jau daug metų mokykloje vykstančiu integruotu lietuvių kalbos, istorijos bei menų projektu, skirtu kovo 11-ajai – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.  Dar didesnis džiaugsmas mus lydėjo, kai į miuziklo ŽEMĖ pastatymą įsiliejo „Vaivos“ šokių ansamblio kapelija, vadovaujama Dainiaus, bei patys ansamblio šokėjai. Miuziklas buvo turtingas ne tik dalyvių skaičiumi (150 žmonių), bet ir žiūrovų, mačiusių spektaklį, atsiliepimais. Tiek daug gražių ir šiltų, jautrių ir emocingų pasisakymų nė vienas teatro pastatymas dar nebuvo sulaukęs. Žiūrovai, atėję į spektaklį, priesalyje grožėjosi  mokytojos Ritos mamos ir mokytojos  Eglės močiutės nėriniais, ant kurių gulė šeštų klasių mokinių parašyti laiškai Lietuvos partizanams. Žiūrovai negailėjo artistams aplodismentų – o tai ir yra didžiausias džiaugsmas kūrėjui. Spektaklio repeticijos prasidėjo rugsėjo mėnesį ir baigėsi kovo pabaigoje. Pasiektas rezultatas  nenuvylė nei žiūrovų, nei organizatorių bei miuziklo dalyvių. Dabar galime pasakyti, kad laikas, praleistas kartu, įdėtos bendros pastangos padovanojo prasmingų akimirkų ir  žiūrovams, ir artistams… Tai skatina ir toliau burtis bei džiuginti žmones.

Miuziklo scenarijaus autorė ir režisierė – Eglė, aktoriai – Gabijos gimnazijos esami mokiniai ir jau baigę mokyklą  bei Vilniaus jaunimas, sukūrė  keturių dalių muzikinį pasakojimą apie Lietuvos partizanų motinas, seseris, dukteris, žmonas ir mylimąsias. Pokario lietuvių moterų širdys buvo pervertos septyniais kalavijais –  motinų, seserų, žmonų, mylimųjų, dukterų, netekusių savo vaikų, tėvų, brolių, vyrų, sužadėtinių širdys. Jos buvo pervertos kančios, gedint artimųjų, žuvusių rezistencijoje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. Motinos, seserys, dukros,  žmonos… turėjo gyvybių tiek, kiek turėjo vaikų ir brolių, ir su kiekvieno iš jų žuvimu širdys iš naujo kraujuodavo. Miuziklas „Žemė“ skirtas šių moterų atminimui pagerbti. Spektaklyje buvo atliekamos lietuvių liaudies ir dainuojamosios poezijos dainos bei grupės „Skylė“ albumo „Broliai“ kūriniai.

2019 –2020  m. m.  lauksime visų, norinčių prisidėti prie naujo spektaklio pastatymo, nes tai, kad bendroje scenoje gali jungtis ir mokiniai, ir jų tėvai, ir mokytojai, ir buvę mokyklos mokiniai ar kiti Vilniuje gyvenantys žmonės, yra tobula, prasminga bei turi didžiulę dvasinę vertę. Poetas Vytautas Mačernis pasakytų:

Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė,

Todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu.

Mes nemokame sau kelio nušviest.

Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą.

 

Informaciją parengė teatro meno mokytoja Eglė Meldaikė ir lietuvių kalbos mokytoja Rita Leleivienė