Padėka mokytojai R. Baltrūnienei už mokinio parengimą Vilniaus miesto mokinių dailės olimpiadai