VELYKINĖ 5 KLASIŲ MOKINIŲ DAILĖS DARBŲ PARODA „PAUKŠČIAMS SUGRĮŽUS…“

Parodą eksponavo bei nuotraukas pateikė dailės mokytoja A. Mockuvienė