Retų spaudinių paroda gimnazijos bibliotekoje

Gegužės 7-osios, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga bibliotekoje surengta paroda, kurioje eksponuojami 1917–1940 metais Lietuvoje ir užsienyje išleisti grožinės literatūros bei įvairių mokslo sričių spaudiniai. Parodoje galima pavartyti 1917 metais Čikagoje (JAV) Tėvynės mylėtojų draugijos išleistą knygą „Kultūros istorija“, Mykolo Biržiškos knygą „Lietuvių dainų literatūros istorija“ (Lietuvių mokslo draugijos leidinys, 1919 m.), Balio Sruogos „Dievų takais“ (bendrovė „Rytas“,  1923 m.), doc. dr. Jono Beblavy „Lietuvių čekų santykiai Vytauto Didžiojo laikais“ (Vytauto Didžiojo Universiteto leidinys, 1930 m.),  Mykolo Romerio knygą „Valstybė ir jos konstitucinė teisė. I dalis. Valstybė“ (Vytauto Didžiojo Universiteto leidinys, 1934 m.), prof. Tado Ivanausko knygą „Lietuvos paukščiai“ (Jaunųjų ūkininkų ratelių sąjungos leidinys, 1938 m.), Stasio Dabušio „Faradiejaus gyvenimas ir darbai. Iš elektros tyrinėjimų istorijos“ (E. Norkienės spaustuvė, 1939 m.) ir kitus spaudinius.

Šiuos ir kitus ilgus metus kauptus spaudinius 2001 metais Vilniaus Gabijos gimnazijai padovanojo Vilniaus rajone, Bendoriuose, gyvenęs Albinas Lelešius.

Kviečiame aplankyti parodą!

 

Informaciją parengė bei nuotraukas pateikė bibliotekininkė Diana Stanevičienė