PREVENCINĖ PASKAITA „Psichoaktyvių medžiagų rizikos žalos mažinimas“

2019 m. sausio 21 d., vasario 25 d. ir gegužės 13 dienomis Vilniaus Gabijos gimnazijoje vyko prevencinės paskaitos – diskusijos psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo žalos tema. Paskaitas skaitė Lietuvos probacijos tarnybos Vilniaus regiono skyriaus specialistas Valdemaras Kazakas. 3 akademinių valandų paskaitose – diskusijose dalyvavo I gimnazijos klasių mokiniai.

Paskaitų metu diskutuota apie įvairiausias seniai žinomų ir naujai atsiradusių sintetinių  narkotinių medžiagų vartojimo grėsmes žmogaus sveikatai, psichologinės ir fizinės priklausomybės požymius, taip pat priminta atsakomybė, kuri yra numatyta LR baudžiamajame kodekse dėl narkotinių medžiagų įsigijimo, laikymo ir platinimo. Mokiniai patys aktyviai diskutavo apie gyvenime iškylančius psichoaktyvių medžiagų vartojimo iššūkius, pasirinkimo galimybes, analizavo gyvenimiškas situacijas, kurios iššaukia neigiamų gyvenimo pokyčių. Gimnazistai turėjo galimybę susipažinti ir su pataisos sistemoje dirbančių pareigūnų darbu, jų veiklos metodais, iš arti pamatyti narkotinių medžiagų pavyzdžius, narkotinių medžiagų nustatymo testus. Paskaitų eigoje rodomi prevenciniai filmukai puikiai iliustravo pareigūno pasakojimus apie narkotikų daromą žalą.

Tikimės, kad šios prevencinės paskaitos paskatins mokinius būti atsakingais ir gebančiais sąmoningai pasirinkti visuomenės nariais.

 

Tekstą parengė socialinės pedagogės Rūta Mickuvienė ir Jolita Dvelienė

?