Vietovardžiai

5-6 klasių mokinių darbai

Darbų tikslas siejamas su LR Seimo nutarimu 2018 m. birželio 14 d. Nr. XIII-1273.

Lietuvos Respublikos Seimas, pabrėždamas, kad senieji vietovardžiai – Lietuvos kultūros, istorijos ir kalbos vertybė, kurios išsaugojimu privalo rūpintis valstybė; įvertindamas tai, kad senuosiuose kaimų ir vienkiemių pavadinimuose glūdi etnologinė, lingvistinė, paleogeografinė, istorinė, kultūrinė ir kita svarbi informacija, saugotina kaip Lietuvos ir pasaulio kultūros palikimo dalis; išskirdamas ypatingą gyvenamųjų vietų vardų reikšmę ryšiams su tėvų, senelių ir protėvių žeme puoselėti;

 

Nutaria: paskelbti 2019 metus Vietovardžių metais.

 

Mokinius konsultavo technologijų mokytojos: Kaziliūnienė, D. Narečionienė, L.Stašauskienė.