DĖL UGDYMO PROCESO KEITIMO 2019-06-13 ESANT AUKŠTAI ORO TEMPERATŪRAI

Atsižvelgiant į 2019-06-13 orų prognozes ir vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017-06-02 įsakymu Nr. V-442, 13 p. nuostatomis ir  nesant galimybių užtikrinti Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 51.1. p., Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019-06-10 raštu Nr. SR-2341„Dėl ugdymo proceso koregavimo“:

  1. 2019-06-13 (ketvirtadienį) 5 klasių mokiniams pamokos atšaukiamos (mokiniai lieka namuose)
  2. 6–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams organizuojamos tokia tvarka:

1 pamoka 8.00–8.30

2 pamoka 8.40–9.10

3 pamoka 9.20–9.50

4 pamoka 10.05–10.35

5 pamoka 10.50–11.20

6 pamoka 11.30–12.00

 

Primename, kad būtina gerti daug vandens, lauke būti su kepure.

Prašome mokinių pavojingiausiu (karščiausiu) metu nebūti lauke.