Gabi 2019

Mūsų laiko rieškutėse jau sunoko mokyklinių metų uogos. Džiaugiamės, kad šiais mokslo metais nepralėkėme greituoju traukiniu, dar spėjome ne tik pasidžiaugti bundančia gamta, besišypsančia saule, bet ir suskubome užaugti, subręsti, užauginti ir subrandinti daug gražių ir prasmingų darbų. Kiekviena akimirka, kiekvienas pasakytas žodis ar išspręstas uždavinys, kiekvienas nepastebimas širdies virpesys kaip ir skrendąs pienės pūkas ar mėnesienoje vandeny atsispindintis žvaigždės šypsnys – visa tai metų GABI apdovanojimų džiaugsmas, kiekvieną pavasarį į mūsų mokyklos aktų salę sukviečiantis visus pasidžiaugti metų pirmūnais, metų abiturientais, metų pasiekimais bei atradimais, metų autoriumi, metų iniciatyva ir metų pažanga, sportuojančiais, dainuojančiais, kuriančiais mokiniais. Jeigu jaunas žmogus patiria gyvenimo paslaptį: įstabią grūdo lemtį, audros didybę, šerkšno grožį, speigo rūstumą ir pavasario triumfą, tai, matyt, savo širdyje augina pagarbą, padėką, jautrumą ir sugeba visa tai įamžinti savo įvairiapusėje kūryboje.
Šventės dalyvius pasveikino Direktorės pavaduotoja ugdymui Alma Mikailionienė ir pasidžiaugė, kad Gabijos gimnazijoje yra tiek daug gabių, motyvuotų, kūrybingų bei iniciatyvių mokinių, gebančių savo pasiekimais džiuginti mus visus.
Renginio režisierė Eglė ir 5 a klasės jaunieji aktoriai sukūrė puikią šventinę nuotaiką. Gabi apdovanojimų šventės dalyvius sveikino mokyklos mišrus choras, mokytojų bei mokinių Dainos teatras.
Ne veltui sakoma, kad gyvenimas kiekvienam žmogui nubrėžė jo gyvenimo taką. Tereikia tik perskaityti. Žmogus turi išmokti šią ženklų kalbą.

Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Leleivienė