2019 metų 2, 4, 6, 8 klasių Nacionalinių mokinių pasiekimų patikrinimų mokyklos profiliai

2 klasės mokyklos profilis
4 klasės mokyklos profilis
6 klasės mokyklos profilis
8 klasės mokyklos profilis