MOKINIŲ ATOSTOGOS 2019–2020 MOKSLO METAIS

1. Ugdymo proceso metu skiriamos atostogos:

Data Grįžimo į mokyklą data
Rudens atostogos 2019-10-28–2019-10-31 2019-11-04
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2019-12-23–2020-01-03 2020-01-06
Žiemos atostogos 2020-02-17–2020-02-21 2020-02-24
Pavasario (Velykų) atostogos 2020-04-14–2020-04-17 2020-04-20

2. Mokslo ir žinių diena – 2019 m. rugsėjo 2 d.
3. Ugdymo proceso trukmė 5–10, I–III gimnazijos klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, IV gimnazijos klasės mokiniams – 163 ugdymo dienos.

Pastaba. Vadovaujamasi 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417, ir 2019–2020 ir 20120–2021 mokslo metų pradinio ugdymo programos bendruoju ugdymo planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-413.