TARPTAUTINĖ KONFERENCIJA „GAMTAMOKSLINIS UGDYMAS – IŠŠŪKIAI ATEITIES MOKYKLAI“

„Pradėk nuo mažo, tačiau svajok apie didį. Nedaryk vienu metu pernelyg daug darbų. Užsiimk pradžioje nedaugeliu paprastų dalykų ir pamažu pereik prie sudėtingesnių. Ir visada galvok apie ateitį” (Steve Jobs)
2019 metų balandžio 10 dieną Vilniaus universitete Gyvybės mokslų centre vyko tarptautinė konferencija „Gamtamokslinis ugdymas – iššūkiai ateities mokyklai“. Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų mokinių, mokytojų, mokslininkų bendradarbiavimą, dalijantis gerąja patirtimi ir atliekant tiriamąją veiklą.
Pirmoje bendroje konferencijos dalyje pranešimus skaitė užsienio ir Lietuvos mokslininkai bei pedagogai: Mr Jaimie Tarrell, d’Overbroeck’s mokyklos biologijos skyriaus vadovas; Roell Schonveld, ilgametis Amsterdamo licėjaus rektorius, chemijos mokytojas; Jaan Aru, Vokietijos Humboldt’o universiteto mokslininkas; Rigonda Skorulskienė, Kauno jėzuitų gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė; Aušra Kynienė, Vilniaus „Saulės“ privačios gimnazijos fizikos mokytoja ekspertė.
Antroje konferencijos dalyje darbas vyko atskirose chemijos, biologijos ir fizikos sekcijose. Mokytojai ir mokiniai atliko tiriamuosius darbus, pasidalijo gamtamokslinio tyrinėjimo patirtimi, pristatė savo darbus. Konferencijoje dalyvavo ir Gabijos gimnazijos gimnazistai. Gabija ir Kamilė pristatė darbą „Ląstelių gyvybingumo įvertinimas fluorescencinės mikroskopijos metodu“, darbo vadovė biologijos mokytoja Virginija Kriaučiūnaitė. Fizikos sekcijoje savo darbą „Grafito mišinių savitosios varžos tyrimas“ pristatė I gimnazijos klasės gimnazistės Ugnė ir Tautė, darbo vadovė fizikos mokytoja Loreta Rastenienė. Mokiniai už sėkmingą pristatymą ir dalyvavimą konferencijoje buvo apdovanoti padėkos raštais bei Mariaus Jovaišos knygomis „Neregėta Lietuva 2019“. Džiaugiamės mūsų mokinių darbais bei linkime ir toliau neprarasti entuziazmo.
Esame dėkingi įgyvendinamam Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamam projektui „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), kurį vykdo Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras. Šio projekto dėka, pasinaudojus gautomis naujomis gamtos ir technologijų mokslo priemonėmis, mokinių tiriamieji darbai apima platesnį ir gilesnį tyrimų spektrą.

Tekstą parengė fizikos mokytoja Loreta