Civilinės saugos pratybos

Spalio 8 d. gimnazijoje buvo surengtos evakuacijos pratybos, prie kurių organizavimo prisidėjo UAB „SDG“ rizikų specialistai. Pratybų  tikslas – praktiškai atlikti mokinių ir personalo evakuaciją, tobulinti evakuacijos organizavimą bei veiksmų koordinavimą, mokyti mokyklos bendruomenę, kaip elgtis mokykloje kilus gaisrui ar kitoms ekstremalioms situacijoms. Apie vyksiančias evakuacijos pratybas mokyklos bendruomenė buvo informuota iš anksto, pratyboms tinkamai pasiruošta.

Pratybų metu buvo imituojama, kad gimnazijos darbo metu, dėl nežinomos priežasties pastato I aukšte, prie pagrindinio įėjimo, įvyko sprogimas, dėl ko buvo pažeistos pastato konstrukcijos ir užblokuotas pagrindinis įėjimas. Pratybų rengimo grupės nariai realiai užtvėrė pagrindinį įėjimą į mokyklą ir šalia esančius praėjimus laiptais į II aukštą. Pavojinga zona buvo aptverta „Stop“ juosta. Buvo panaudoti garsiniai ir dūmų efektai. Per garsinio transliavimo sistemą buvo transliuojamas pranešimas, kad dėl galimo pavojaus pradedama evakuacija.

Visi mokytojai, dirbę klasėse su mokiniais, nedelsiant nutraukė ugdymo procesą, trumpai informavo mokinius kaip elgtis evakuacijos metu, suskaičiavo mokinius, esančius klasėje ir nedelsiant pradėjo evakuaciją iš patalpų į numatytą susibūrimo vietą stadione.

Susibūrimo vietoje, mokytojai išvedę mokinius iš pastato, sutikrino mokinius pagal sąrašą ir informaciją pateikė kuruojantiems pavaduotojams ugdymui, kurie surinkę informaciją iš visų mokytojų, ją perdavė pratybų vadovei.

Įsitikinus, kad realaus pavojaus nėra, pratybų vadovė leido visiems grįžti į gimnazijos pastatą. Visiems grįžus į patalpas, vyko pratybų aptarimas, kuriame dalyvavo darbuotojai atsakingi už pirminių gelbėjimo darbų organizavimą ekstremalių situacijų įvykių atvejais gimnazijoje, kuruojantys direktoriaus pavaduotojai ugdymui, pratybų rengimo grupė, vertintojai.

Tikimasi, kad pratybos buvo naudingos ne tik mokiniams, bet ir visam mokyklos personalui, dar kartą primindamos visiems civilinės saugos žinias bei kaip reikia elgtis evakuacijos metu.