Gimnazijoje diegiamos LIONS QUEST programos

Vilniaus Gabijos ginazijoje diegiama nuosekli ir kompleksinė socialinio ir emocinio ugdymo LIONS QUEST programa.

Programą sudaro:

„PAAUGLYSTĖS KRYŽKELĖS“, skirta 5–8 klasių mokiniams;
,,RAKTAI Į SĖKMĘ“, skirta I–IV gimnazijos klasių mokiniams.

Paauglystės kryžkelės – įrodymais pagrįsta programa, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus. Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

Raktai į sėkmę – lanksti programa, skirta vyresnėms klasėms ir gali būti įgyvendinta įvairiais būdais. Ji gali būti dėstoma kaip vieno semestro kursas, arba gali būti dėstoma kaip vienerių – ketverių metų kursas. Svarbus programos elementas – mokymosi tarnaujant metodika (projektai, kurie yra vykdomi kiekvienais metais ir yra integruojami į bendrą ugdymo turinio kontekstą).

Plačiau: http://lions-quest.lt/