6 D KLASĖS MOKINIŲ ILIUSTRACIJŲ, SKIRTŲ V. KRĖVĖS „MILŽINKAPIUI“, PROJEKTAS – PARODA

Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialinis butas-muziejus Vilniuje mokinius pakvietė dalyvauti Jaunojo iliustruotojo konkurse „Vardan tos Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“. Užaugintas gyvosios tautosakos versmės – liaudies dainų ir pasakų – V. Krėvė parašė „Dainavos šalies senų žmonių padavimus“. 6 d klasės jaunieji dailininkai pirmiausia perskaitė V. Krėvės padavimą „Milžinkapis“, jį išanalizavo per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas, o per dailės pamokas iliustravo, stengdamiesi papasakoti savo bendraamžiams, ką šiame kūrinyje pamatė pirmiausia, kas labiausiai jiems suvirpino sielos stygas. Pasakojime, atgimusiame piešiniuose, vaizduojami ir pagrindiniai personažai, ir liūdna, kupina Tėvynės meilės istorija, ir Lietuvos didybę ir laisvę liudijančios girios. Piešinių kompozicija paremta lietuvių liaudies mažosios architektūros elementais – koplytstulpiais, stogastulpiais, dažnai piešinio centre vaizduojamas Pasaulio, Gyvybės medis, išpuoštas juostiniais ornamentais, baltų etnografiniais simboliais. Mokiniai darbus atliko mišria technika, naudojo žemės spalvų spektrą.
Iliustruodami V. Krėvės „Milžinkapį“, jaunieji dailininkai ne tik susipažino su Dainavos šalies rašytojo V. Krėvės-Mickevičiaus kūryba, bet ir suprato, kad meilė tėvynei – didžiausia vertybė, įkvepianti pasiaukoti, o tėvynės gynėjai – milžinai. Džiugu, kad gražiausi šeštokų piešiniai eksponuojami ne tik mūsų gimnazijos erdvėse, bet ir rašytojo memorialiniame muziejuje Vilniuje.
Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytoja Rita Leleivienė ir dailės mokytoja Audronė Mockuvienė