Pamoka šeštokams „Lėlės“ teatre

Lapkričio 29 d. visi Gabijos gimnazijos šeštų klasių mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, geografijos, teatro meno pamokoje „Istorijos svarba žmogaus gyvenimo evoliucijoje ir jos įtaka šiuolaikiniam žmogui“, kuri vyko už mokyklos ribų – Vilniaus „Lėlės“ teatre. Mokiniai žiūrėjo spektaklį „Evoliucija“. Plepus mokslininkas įtraukia visus žiūrovus į visatos džiazą. Režisierius Šarūnas Datenis
45 minučių spektaklyje Visatos evoliucijoje metus vaizduoja kaip tam tikro dydžio kamuoliukas. Žmogaus gyvenimo šimtmetis – grūdelis. Milijardai metų – didesni rutuliai, greta kurių grūdelis pranyksta lyg nebuvęs.
Veiksmas vyksta laboratorijoje su daug stalčiukų ir evoliucijai vaizduoti skirtais baldais, išrastais dailininkų Antano Dubros ir Vlado Suncovo. Pagrindinis asmuo ir vaidmuo – temperamentingas ir šnekus mokslininkas, vardu Daktaras, kaip prisistato Irmanto Jankaičio personažas žilu peruku ir žila garbanota barzda. Jam padeda tylūs kaip šmėklos moksliniai bendradarbiai – smulkutė Vyresnioji (Indrė Liutkevičiūtė), akiniuotas Jaunesnysis (Karolis Algimantas Butvidas) ir melancholiškas išsiblaškėlis Staselis (Imantas Precas). Kiekvienas „Evoliucijos“ epizodas skatina galvoti, ar tik nebus mokslas itin smagi terpė menininkų vaizduotei. Daktaras aistringai pasakoja, kaip ilgai formavosi Visata, kiek daug milijonų, milijardų metų reikėjo, kol išsivystė žmogus ir kokie gyviai buvę iki jo. Štai tam reikalingas ekranas su Artiomo Brančelio ir Justino Vencio animacija, o scenoje – mikroerdvių ir mikrovaidmenų gausa. Tie mažieji personažiukai – lėlės, kai reikia parodyti, iš ko žmogus paveldėjo glitumą, lindimą, plėšrumą. Kiti su kaukėmis, nes prieš žmogų dar buvo žuvis, kuri jau turėjo stuburą. Spektaklio kūrėjai įtraukia žiūrovus į veiksmą, mokiniai atsakinėja į klausimus, mąsto apie žmogaus buvimo prasmę žemėje.

Informaciją parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Leleivienė