Tradicinė abiturientų Šimtadienio šventė

Šimtadienis – tai diena, kai pradedama skaičiuoti šimtas dienų iki egzaminų pradžios. Tai ypatinga šventė dvyliktokams. Tradiciškai mūsų gimnazijoje šventę abiturientams ruošia vienuoliktokai.
Šių metų Šimtadienio tema buvo „Tarp rojaus ir pragaro“. Vienuoliktokai drauge su savo klasių vadovais Loreta Rasteniene, Nerijumi Karaliumi, Agnija Vasiliauskiene, Rita Vilkeliene ir Jolanta Grudzinskiene renginiui pradėjo ruoštis jau prieš kelis mėnesius: stebėjo dvyliktokus ir rinko apie juos medžiagą, kūrė renginio scenarijų, šokius, daug repetavo. Artėjant šventei, papuošė dvyliktokų kabinetus, sceną ir su nekantrumu laukė abiturientų, norėdami juos nustebinti, pradžiuginti, o galbūt netgi priversti susimąstyti.
Likus tik / net šimtui dienų iki egzaminų, dar yra laiko pagalvoti, kuriuo keliu pasukti: ar eiti tiesiu keliu, ar leistis sugundomam Mefistofelio. Kas triumfuos? Indų filosofas, poetas Šri Aurobindo yra pasakęs: „Niekas nepasiekia rojaus, nepraėjęs pro pragarą“. Tad ir vienuoliktokai scenoje išradingai parodė, kaip mato dvyliktokus, esančius faustiškajame pažinimo kelyje.
Šimtadienio šventę vienuoliktokai drauge su dvyliktokais užbaigė bendru šokiu ir dainomis. Mūsų abiturientams šimtą dienų linkime išnaudoti prasmingai ir be baimės priimti egzamininų iššūkį.
Dėkojame dailės mokytojoms Ramutei Baltrūnienei ir Audronei Mockuvienei už Šimtadienio kalendorių, kuris neleidžia pamiršti artėjančių egzaminų. Taip pat dėkojame direktoriaus pavaduotojai Eglei Meldaikei už patarimus pasiruošimo etape.

Informaciją parengė III gimnazijos klasių vadovės Rita Vilkelienė ir Loreta Rastenienė

 

                      Fotografijose šventės akimirkos