Diplomas L. Stašauskienei už moksleivių ugdymą pagal „Lietuvos Junior Achievement“ programas