Sveikinimas

Aš laikau delne drąsiam skrydžiui pakeltus gintarinės paukštės sparnus. Jos vienas sparnas – LAISVĖ, antrasis – VILTIS. Aš nuoširdžiai džiaugiuosi, kad ji, pakilusi iš pelenų, skrenda vis aukščiau ir aukščiau. Aš atidžiai seku josios skrydį…

Atkurtai nepriklausomai Lietuvai 30!

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas ne tik ženklina mūsų visų siekį būti laisviems ir nepriklausomiems, bet ir įpareigoja siekti, kaip teigia V. Kudirka, „idealo, tik doro ir aukšto“.
Puoselėkime lietuvybę, nes kiekvienas esame atsakingas už gintarinės paukštės laisvės skrydį!

Su Kovo 11-ąja!

Direktorė