TARPTAUTINĖ KONFERENCIJa „STE(A)M VEIKLOS MOKYKLOJE“

Gamta mums parodo tik liūto uodegą. Tačiau nėra abejonių, kad su ja kartu egzistuoja ir liūtas, net jeigu jis visas žmogaus akiai negali pasirodyti dėl savo milžiniško dydžio (A.Einšteinas)

2020 metų kovo 6 dieną Vilniaus universitete Gyvybės mokslų centre vyko tarptautinė konferencija „STE(A)M VEIKLOS MOKYKLOJE“. Šią konferenciją organizavo Vilniaus „Saulės“ privati gimnazija, VU Filosofijos fakultetas ir Pedagogų kompetencijų tobulinimo ir plėtros centras.

Konferencijos tikslas – skatinti aktyvų ir veiksmingą mokinių, mokytojų, mokslininkų, edukacinių priemonių gamintojų ir užsienio mokyklų bendradarbiavimą atliekant tiriamąją veiklą ir dalijantis gerąja patirtimi.

Pirmoje konferencijos dalyje pranešimus skaitė užsienio ir Lietuvos mokslininkai bei pedagogai Christian Hughes, Sidcot mokyklos direktoriaus pavaduotojas, doc. Ramūnas Skaudžius, Chemijos ir geomokslų fakulteto prodekanas, prof. Valentina Dagienė, VU Matematikos ir informatikos metodikos katedros dėstytoja.

Antroje konferencijos dalyje mokytojai ir mokiniai atliko STEM tiriamąjį darbą. Klimato kaita šiuo metu yra opi problema, todėl tiriamasis darbas buvo orientuotas į veiksnius, turinčius įtakos  klimato kaitai. Į šią problemą buvo pažvelgta fizikų, biologų, chemikų ir informacinių technologijų specialistų akimis. Mokytojai ir mokiniai atliko tiriamuosius darbus, pasidalino gautais rezultatais ir padarė bendras išvadas. Po pertraukos mokiniai atskirose sekcijose dalinosi gamtamokslinio tyrinėjimo patirtimi ir  pristatė savo darbus. Konferencijoje dalyvavo ir Gabijos gimnazijos II klasės gimnazistas Simas su fizikos mokytoja Loreta. Fizikų sekcijoje jis pristatė savo darbą „XY Ploteris (braižytuvas)“. Tai prietaisas, kurį savo rankomis sukonstravo Simas. Darbas turėjo didelį pasisekimą, visiems buvo įdomu, kaip vyko projekto eiga ir, žinoma, kaipgi veikia šis įrenginys.

Mokiniai už sėkmingą pristatymą ir dalyvavimą konferencijoje buvo apdovanoti padėkos raštais. Džiaugiamės mūsų gimnazisto darbu bei linkime ir toliau neprarasti entuziazmo.

Tekstą parengė fizikos mokytoja Loreta.