DĖL NACIONALINIŲ MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO ATŠAUKIMO

Informuojame, kad 2019–2020 mokslo metais planuoti nacionaliniai pasiekimų patikrinimai 4 pradinio ir 8 pagrindinio ugdymo programų klasių mokiniams nevyks.