Brangūs Vilniaus m. labdaros fondo „Gabijos vidurinės mokyklos bendruomenės centras“ nariai,

Nuoširdžiai dėkojame Jums, kad kiekvienais metais pagal galimybes remiate Vilniaus Gabijos gimnaziją, skirdami 2 proc., o nuo 2020 m. – 1,2 proc. gyventojų pajamų mokesčio (toliau – GPM). Parama labai reikalinga. Jūsų dėka gimnazija tampa saugesnė, patrauklesnė, labiau atitinkanti mūsų visų lūkesčius.

2019 m. gautos paramos lėšos (22517,79 Eur) buvo tikslingai panaudotos mokyklos ugdymo(si) bazės turtinimui. 2019 m. mokykloje buvo atliktas bibliotekos remontas, įsigytos bibliotekos knygų  lentynos, technologijų kabineto (maisto ruošos) virtuviniai baldai.
2020 m. gautos lėšos ir vėl bus tikslingai panaudotos ugdymo(si) aplinkoms gerinti. Planuojama įrengti gamtos mokslų laboratoriją, modernią kompiuterizuotą skaityklą.

Tikėdamiesi Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir kviečiame skirti už 2019 metus 1,2 procento pajamų mokesčio Vilniaus m. labdaros fondui „Gabijos vidurinės mokyklos bendruomenės centras“. Atkreipiame dėmesį, kad galite skirti pajamų mokesčio dalį už 2019 m. ir keturis vėlesnius mokestinius laikotarpius.

Nutarę šią paramą skirti gimnazijai prašymo FR0512 (4 versija) formą galit teikti:

Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 291728120.
Paramos gavėjo pavadinimas – Vilniaus m. labdaros fondas „Gabijos vidurinės mokyklos bendruomenės centras“

Primename, kad FR0512 (4 versija) formą galite užpildyti iki 2020 metų gegužės 4 dienos.

EDS sistemoje formas ir pildymo instrukciją rasite čia

_______________________________________

Specialią prašymo formą, užpildymo ir pateikimo taisykles galima gauti VMI arba interneto adresais:

FR0512 (4 versija) forma FR0512 (4 versija) užpildymo instrukcija