Literatūros sąrašai pradinukams 2020–2021 m. m.

1 KLASEI (nuo antrojo pusmečio) 

Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos ( iš knygos „Gulbė karaliaus pati“). Rekomenduojama pasakos be galo „Senis ir senutė” arba „Pupa”.
K. Kasparavičius. „Trumpos istorijos“.
V. Nemunėlis. „Meškiukas Rudnosiukas“.
Paltanavičius. „Maži ežiuko sapnai“.
E. Mieželaitis. „Zuikis Puikis”.
A. Lindgren. „Pepė Ilgakojinė“ (rekomenduojama ištrauka apie Kalėdų dovanas).
E. Daciūtė „Laimė yra lapė“.

2 KLASEI

Pasirinktos pasakos apie gyvūnus ir buitinės pasakos (iš knygos „Gulbė karaliaus pati“).
Pasirinkti padavimai ( atitinkamo etnografinio regiono iš knygos „Sužeistas vėjas“ arba
„Ežeras ant milžino delno“).
P. Mašiotas. „Kai aš mažas buvau“, arba ,,Pajūriais pamariais“.
K. Kasparavičius „Kvailos istorijos“.
V. Tamulaitis „Skruzdėlytės Greitutės nuotykiai“.
J. Marcinkevičius. „Grybų karas“.
A. Matutis. „Girios televizorius“. Pasirinkti eilėraščiai.
R. Skučaitė. Pasirinkti eilėraščiai (iš knygos „Aš esu – kas?“ arba „Laiškas sekmadieniui”).
J. Degutytė. „Pelėdžiuko sapnas“.
Bisset. „Aukštyn kojom“.
Proisleris. „Vaiduokliukas“ arba kitas pasirinktas kūrinys.
Dž. Rodaris. „Pasakos telefonu”.

 3  KLASEI

Pasirinktos stebuklų pasakos (iš knygos Gulbė karaliaus pati).
Pasirinktos sakmės (iš knygos Sužeistas vėjas).
Enciklopedija vaikams apie Lietuvą.
A. Vaičiulaitis. „Pasakos“. Pasirinkta pasaka.
J. Degutytė. „Nepalik manęs“, „Baltas gulbių sostas“. Pasirinkti eilėraščiai.
V. Žilinskaitė. „Kelionė į Tandadriką“ ar kitas pasirinktas kūrinys.
L. Gutauskas. Pasirinktos pasakos, pasirinkti eilėraščiai.
Kasparavičius. Mažoji žiema“.
M. Vainilaitis. „Bruknelė“.
S. Geda. Pasirinkti eilėraščiai.
H. K. Andersenas. „Bjaurusis ančiukas“.
A. Lindgren. „Emilis iš Lionebergos“, „Pepė Ilgakojinė“.
Dž. Rodaris. „Čipolino nuotykiai“.

 4  KLASEI

Pasirinktos stebuklų pasakos (iš knygos Gulbė karaliaus pati arba Užburta karalystė).
Pasirinktos sakmės (iš knygos Sužeistas vėjas), pasirinkti padavimai (iš knygos Ežeras ant milžino delno.
K. Saja. „Ei slėpkitės!”
B. Vilimaitė. Pasirinktas apsakymas.
A. Baranauskas. „Anykščių šilelis“. Pasirinkta ištrauka.
V. Žilinskaitė. „Gaidžio kalnas“. Pasirinktas kūrinys.
M. Vainilaitis. „Mano volungėlė“. Pasirinktas eilėraštis.
V.V. Landsbergis, S. Ach. „Arklio Dominyko meilė“.
Broliai Grimai. Pasirinkta pasaka.
„Gražiausios Anderseno pasakos“. Pasirinkta pasaka.
A. Lindgren. „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“.
S. Lagerliof. „Stebuklingosios Nilso kelionės“
K. Niostlinger. „Nykštukas galvoje” arba „Ateina šuo!“
J. Vilė, L. Itagaki „Sibiro haiku“.