BŪSIMŲ PIRMOKŲ DĖMESIUI!

Vilniaus Gabijos progimnazijoje 2020–2021 m. m. numatoma komplektuoti 7 pirmąsias klases. Dėl didelio klasių komplektų skaičiaus 3 pirmokų klasės mokysis Vilniaus Gabijos gimnazijos patalpose.

Primename, kad 1 b klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą šokio dalyko užsiėmimams, 1 c klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalyko užsiėmimams.

Atranka:

į 1 b klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą šokio dalykui – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. aktų salėje;

į 1 c klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalykui  – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. 170(1) kabinete.

Mokyklos vadovybė

Informacija dėl pirmų klasių mokinių nemokamo maitinimo
Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma


Priimtų Vilniaus Gabijos gimnaziją sąrašai:

Papildomai priimti į 1, 5, 6, 7 klases
Papildomai priimti į I–IV gimnazijos klases
Papildomai priimti į 1 klasę
Papildomai priimti į 5 klasę
į 1 klasę
į 4 klasę
į 5 klasę
į 6 klasę
į 7 klasę
į I–III gimnazijos klases
Mokymosi sutarčių pasirašymas

NUO GEGUŽĖS 25 D. MOKINIŲ UGDYMAS TĘSIAMAS NUOTOLINIU BŪDU

1–4 klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. gegužės 29 d., iki birželio 5 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. birželio 12 d., iki birželio 19 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą

Dėl priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO“
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
DĖL VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJŲ
Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Gabijos gimnaziją
VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

DĖL VADOVĖLIŲ IR IŠ BIBLIOTEKOS PAIMTŲ KNYGŲ GRĄŽINIMO

1. 1–4 klasių mokiniai visus jiems išduotus vadovėlius ir iš bibliotekos paimtas knygas grąžina savo klasių mokytojoms (tikslesnę informaciją pateiks mokytojas).

2. 5–12 klasių mokiniai vadovėlius grąžina klasių vadovams, o iš bibliotekos paimtas knygas grąžina į biblioteką.

3. Primename, kad grąžinami vadovėliai turi būti sutvarkyti (ištrinti, suklijuoti) ir nuimtas aplankalas, kiekvieno grąžinamo vadovėlio gale turi būti nurodyta mokinio vardas, pavardė, klasė ir mokslo metai.

 


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJĄ

Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 22 d. Nr. 1-367 sprendimu „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Gabijos gimnaziją“.

Parengtos Vilniaus Gabijos gimnazijos reorganizavimo sąlygos.
Aprašas 2020 m. kovo 7 d. buvo paskelbtas  „Lietuvos ryte“. Suinteresuoti asmenys su gimnazijos reorganizavimo sąlygomis turi teisę susipažinti gimnazijos svetainėje.

Paskelbtas SPRENDIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO.

Naujienos

Sveikiname XXXII respublikinės Lietuvos mokinių geografijos olimpiados bronzos medalininką!

2020 06 02

Gegužės 20 d. vyko XXXII Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Palangoje turėjusi vykti respublikinė olimpiada šiais metais persikėlė į virtualią erdvę ir vyko nuotoliniu būdu, sėdint prie kompiuterių ekranų. Olimpiadoje varžėsi 91 dalyvis iš 48 Lietuvos savivaldybių. Visi mokiniai buvo įveikę 53 taškų praeinamąjį balą savivaldybių etapo olimpiadoje. Olimpiadoje mokiniai atliko šias užduotis: 1. Trumpasis geografinis esė; 2. Geografinės užduotys; 3. Geografinių tyrimų užduotys. Gegužės 28 d. nuotoliniu būdu vykusioje olimpiados rezultatų paskelbimo šventėje buvo paskelbti bronzos, sidabro bei aukso medalių laimėtojai, taip pat 9–10 klasių geriausią rezultatą pasiekę mokiniai. Labai džiaugiamės mūsų gimnazijos abiturientu, jau antrus metus iš eilės parodančiu Plačiau

Naujienos

Sveikiname XXXII respublikinės Lietuvos mokinių geografijos olimpiados bronzos medalininką!

2020 06 02

Gegužės 20 d. vyko XXXII Lietuvos mokinių geografijos olimpiada. Palangoje turėjusi vykti respublikinė olimpiada šiais metais persikėlė į virtualią erdvę ir vyko nuotoliniu būdu, sėdint prie kompiuterių ekranų. Olimpiadoje varžėsi 91 dalyvis iš 48 Lietuvos savivaldybių. Visi mokiniai buvo įveikę 53 taškų praeinamąjį balą savivaldybių etapo olimpiadoje. Olimpiadoje mokiniai atliko šias užduotis: 1. Trumpasis geografinis esė; 2. Geografinės užduotys; 3. Geografinių tyrimų užduotys. Gegužės 28 d. nuotoliniu būdu vykusioje olimpiados rezultatų paskelbimo šventėje buvo paskelbti bronzos, sidabro bei aukso medalių laimėtojai, taip pat 9–10 klasių geriausią rezultatą pasiekę mokiniai. Labai džiaugiamės mūsų gimnazijos abiturientu, jau antrus metus iš eilės parodančiu Plačiau