5, 6, 8 ir I gimnazijos klasių mokinių darbų paroda „SVEIKA, VASARA…“

Mokiniai kūrė mandalas iš gamtinių medžiagų.
Gražiausios mandalos pateiktos į virtualią Vilniaus m. mokinių darbų parodą „Mandala iš gamtos“. Parodą galima pasižiūrėti:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmyalbum.com%2Falbum%2FeeMNUawZSSGM
Mokinius konsultavo technologijų mokytojos Laura Kaziliūnienė ir Danguolė Narečionienė

Informaciją parengė Laura Kaziliūnienė