BŪSIMŲ PIRMOKŲ DĖMESIUI!

Vilniaus Gabijos progimnazijoje 2020–2021 m. m. numatoma komplektuoti 7 pirmąsias klases. Dėl didelio klasių komplektų skaičiaus 3 pirmokų klasės mokysis Vilniaus Gabijos gimnazijos patalpose.

Primename, kad 1 b klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą šokio dalyko užsiėmimams, 1 c klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalyko užsiėmimams.

Atranka:

į 1 b klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą šokio dalykui – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. aktų salėje;

į 1 c klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalykui  – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. 170(1) kabinete.

Mokyklos vadovybė

Informacija dėl pirmų klasių mokinių nemokamo maitinimo
Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma


Priimtų Vilniaus Gabijos gimnaziją sąrašai:

Papildomai priimti į 1, 5, 6, 7 klases
Papildomai priimti į I–IV gimnazijos klases
Papildomai priimti į 1 klasę
Papildomai priimti į 5 klasę
į 1 klasę
į 4 klasę
į 5 klasę
į 6 klasę
į 7 klasę
į I–III gimnazijos klases
Mokymosi sutarčių pasirašymas

NUO GEGUŽĖS 25 D. MOKINIŲ UGDYMAS TĘSIAMAS NUOTOLINIU BŪDU

1–4 klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. gegužės 29 d., iki birželio 5 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. birželio 12 d., iki birželio 19 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą

Dėl priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO“
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
DĖL VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJŲ
Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Gabijos gimnaziją
VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

DĖL VADOVĖLIŲ IR IŠ BIBLIOTEKOS PAIMTŲ KNYGŲ GRĄŽINIMO

1. 1–4 klasių mokiniai visus jiems išduotus vadovėlius ir iš bibliotekos paimtas knygas grąžina savo klasių mokytojoms (tikslesnę informaciją pateiks mokytojas).

2. 5–12 klasių mokiniai vadovėlius grąžina klasių vadovams, o iš bibliotekos paimtas knygas grąžina į biblioteką.

3. Primename, kad grąžinami vadovėliai turi būti sutvarkyti (ištrinti, suklijuoti) ir nuimtas aplankalas, kiekvieno grąžinamo vadovėlio gale turi būti nurodyta mokinio vardas, pavardė, klasė ir mokslo metai.

 


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJĄ

Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 22 d. Nr. 1-367 sprendimu „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Gabijos gimnaziją“.

Parengtos Vilniaus Gabijos gimnazijos reorganizavimo sąlygos.
Aprašas 2020 m. kovo 7 d. buvo paskelbtas  „Lietuvos ryte“. Suinteresuoti asmenys su gimnazijos reorganizavimo sąlygomis turi teisę susipažinti gimnazijos svetainėje.

Paskelbtas SPRENDIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO.

Naujienos

Vilniaus Gabijos gimnazijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reikalingas chemijos mokytojas dirbti nepilnu etatu (10–12 kontaktinių valandų)

2020 06 11

Bendroji informacija: Darbo pobūdis: chemijos mokymas. Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos.   Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, chemijos  mokytojo kvalifikacija. Puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei tėvais. Pozityvus mąstymas, korektiškumas ir lankstus požiūris. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai vykdyti paskirtas užduotis ir  dirbti komandoje. Puikus informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.   Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, turi pateikti šiuos dokumentus: Prašymą leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas. Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.   Galima pateikti rekomendacijas.   Dokumentus su nuoroda „Dėl chemijos Plačiau

Laisvos darbo vietos

2020 06 11

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Gabijos gimnazija reorganizuojama į Vilniaus Gabijos gimnaziją ir Vilniaus Gabijos progimnaziją. Kviečiame kolegas prisijungti prie kolektyvų. Skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti: • lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • istorijos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • geografijos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • psichologo pareigoms (pareigybės lygis A1); • logopedo pareigoms (pareigybės lygis A2); • socialinio pedagogo pareigoms (pareigybės lygis A2); • muzikos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • rusų kalbos mokytojo Plačiau

Naujienos

Vilniaus Gabijos gimnazijai nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. reikalingas chemijos mokytojas dirbti nepilnu etatu (10–12 kontaktinių valandų)

2020 06 11

Bendroji informacija: Darbo pobūdis: chemijos mokymas. Darbo užmokestis priklauso nuo pedagoginio darbo stažo ir pedagogo kvalifikacijos.   Reikalavimai: Aukštasis universitetinis išsilavinimas, chemijos  mokytojo kvalifikacija. Puikūs bendravimo įgūdžiai su skirtingo amžiaus mokiniais bei tėvais. Pozityvus mąstymas, korektiškumas ir lankstus požiūris. Kūrybiškumas, iniciatyvumas, atsakingumas, gebėjimas savarankiškai vykdyti paskirtas užduotis ir  dirbti komandoje. Puikus informacinių technologijų žinojimas ir gebėjimas jas taikyti.   Pedagogai, pretenduojantys į pasirinktą pareigybę, turi pateikti šiuos dokumentus: Prašymą leisti dalyvauti atrankoje ir sutikimą duomenis naudoti atrankos tikslais. Išsilavinimą ir pedagogo kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų kopijas. Gyvenimo aprašymą ir motyvacinį laišką.   Galima pateikti rekomendacijas.   Dokumentus su nuoroda „Dėl chemijos Plačiau

Laisvos darbo vietos

2020 06 11

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Vilniaus Gabijos gimnazija reorganizuojama į Vilniaus Gabijos gimnaziją ir Vilniaus Gabijos progimnaziją. Kviečiame kolegas prisijungti prie kolektyvų. Skelbiamas konkursas šioms pareigoms užimti: • lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • istorijos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • geografijos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • dorinio ugdymo (etikos) mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • dorinio ugdymo (tikybos) mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • psichologo pareigoms (pareigybės lygis A1); • logopedo pareigoms (pareigybės lygis A2); • socialinio pedagogo pareigoms (pareigybės lygis A2); • muzikos mokytojo pareigoms (pareigybės lygis A2); • rusų kalbos mokytojo Plačiau