Padėkos mokytojams už mokinių parengimą JAUNOJO ILIUSTRUOTOJO KONKURSUI