BŪSIMŲ PIRMOKŲ DĖMESIUI!

Vilniaus Gabijos progimnazijoje 2020–2021 m. m. numatoma komplektuoti 7 pirmąsias klases. Dėl didelio klasių komplektų skaičiaus 3 pirmokų klasės mokysis Vilniaus Gabijos gimnazijos patalpose.

Primename, kad 1 b klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą šokio dalyko užsiėmimams, 1 c klasė turės vieną neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalyko užsiėmimams.

Atranka:

į 1 b klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą šokio dalykui – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. aktų salėje;

į 1 c klasę, turinčiai neformaliojo ugdymo valandą muzikos dalykui  – 2020 m. birželio 16 d. 16.00 val. 170(1) kabinete.

Mokyklos vadovybė

Informacija dėl pirmų klasių mokinių nemokamo maitinimo
Prašymo-paraiškos gauti socialinę paramą mokiniams SP-11 forma


Priimtų Vilniaus Gabijos gimnaziją sąrašai:

Papildomai priimti į 1, 5, 6, 7 klases
Papildomai priimti į I–IV gimnazijos klases
Papildomai priimti į 1 klasę
Papildomai priimti į 5 klasę
į 1 klasę
į 4 klasę
į 5 klasę
į 6 klasę
į 7 klasę
į I–III gimnazijos klases
Mokymosi sutarčių pasirašymas

NUO GEGUŽĖS 25 D. MOKINIŲ UGDYMAS TĘSIAMAS NUOTOLINIU BŪDU

1–4 klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. gegužės 29 d., iki birželio 5 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

5–8, I–III gimnazijos klasių mokiniams nuotolinės pamokos vyks iki 2020 m. birželio 12 d., iki birželio 19 d. vyks konsultacijos mokiniams, nepasiekusiems patenkinamo ir / ar aukštesniojo lygmens.

Daugiau informacijos apie nuotolinį mokymą

Dėl priėmimo į Vilniaus savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS
Vilniaus miesto savivaldybės įsakymas „DĖL PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS PER E. SISTEMĄ GRAFIKO PATVIRTINIMO“
VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS DARBO TVARKOS APRAŠAS
DĖL VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJŲ
Informacija dėl priėmimo į Vilniaus Gabijos gimnaziją
VILNIAUS MIESTO MOKYKLŲ ŽEMĖLAPIS

DĖL VADOVĖLIŲ IR IŠ BIBLIOTEKOS PAIMTŲ KNYGŲ GRĄŽINIMO

1. 1–4 klasių mokiniai visus jiems išduotus vadovėlius ir iš bibliotekos paimtas knygas grąžina savo klasių mokytojoms (tikslesnę informaciją pateiks mokytojas).

2. 5–12 klasių mokiniai vadovėlius grąžina klasių vadovams, o iš bibliotekos paimtas knygas grąžina į biblioteką.

3. Primename, kad grąžinami vadovėliai turi būti sutvarkyti (ištrinti, suklijuoti) ir nuimtas aplankalas, kiekvieno grąžinamo vadovėlio gale turi būti nurodyta mokinio vardas, pavardė, klasė ir mokslo metai.

 


DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI BIUDŽETINĘ ĮSTAIGĄ VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJĄ

Prašome susipažinti su Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2020 m. sausio 22 d. Nr. 1-367 sprendimu „Dėl sutikimo reorganizuoti biudžetinę įstaigą Vilniaus Gabijos gimnaziją“.

Parengtos Vilniaus Gabijos gimnazijos reorganizavimo sąlygos.
Aprašas 2020 m. kovo 7 d. buvo paskelbtas  „Lietuvos ryte“. Suinteresuoti asmenys su gimnazijos reorganizavimo sąlygomis turi teisę susipažinti gimnazijos svetainėje.

Paskelbtas SPRENDIMAS DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS REORGANIZAVIMO.

Naujienos

VIRTUALI 6 KLASIŲ MOKINIŲ DAILĖS PARODA „AUTOPORTRETAS“

2020 06 19

MOKINIŲ DARBUS ATRINKO DAILĖS MOKYTOJA AUDRONĖ MOCKUVIENĖ

Edukacinis žygis – ekspedicija po Švenčionėlių apylinkes

2020 06 19

Besibaigiant 2019–2020 mokslo metams III gimnazijos klasių mokiniai kartu su savo klasių vadovais Loreta, Nerijumi, Agnija, Rita ir Jolanta išsiruošė į dviejų dienų edukacinį žygį – ekspediciją po Švenčionėlių apylinkes. Anksti ryte įlipę į traukinį išvykome link Švenčionėlių. Nudundėję keliasdešimt kilometrų traukiniu, grožėdamiesi kaimiškomis apylinkėmis, klausydamiesi paukščių čiulbėjimo, bandydami atpažinti pakelėje augančius augalus, pėsčiomis patraukėme miško takeliu link Pakretuonės malūno. Jį apžiūrėję sėdome į baidares ir plaukėme Žeimenio ežeru ir Žeimenos upe. Akį traukė nuostabios krantinės, sutikome gulbių porelę su jaunikliais, netgi oras džiugino – rodės, kad visa gamta mums nori atsilyginti už ilgą karantino laikotarpį, kuomet taip trūko bendravimo, Plačiau

VARDAN TOS DAINAVOS, VARDAN TOS LIETUVOS! Jaunojo iliustruotojo konkursas LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIUI

2020 06 19

Respublikinis Jaunojo iliustruotojo konkursas „Vardan tos Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“ sulaukė didelio Lietuvos moksleivių susidomėjimo. Konkursą organizavęs Vinco Krėvės – Mickevičiaus muziejus sulaukė 256 piešinių iš skirtingų Lietuvos miestų bei rajonų. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos 6 d klasės mokiniai, jų darbų paroda buvo eksponuota Gabijos gimnazijos erdvėse bei aprašyta Gabijos gimnazijos tinklalapyje. Padavimui „Milžinkapis“ iliustruoti jaunieji dailininkai rinkosi mišrią techniką, naudojo įvairias priemones (guašą, akvarelę, tušą, pieštukus, kreideles, flomasterius). Savo iliustracijas pavadino paties padavimo žodžiais. Nuoširdžiai sveikiname 6 d klasės mokinę Medą – konkurso laureatę savo amžiaus grupėje bei visus 6 d klasės mokinius – parodos dalyvius. Jaunieji iliustruotojai, Plačiau

VIRTUALI 5-6 KLASIŲ MOKINIŲ DAILĖS PARODA „MANO SVAJONĖS“

2020 06 19

MOKINIŲ DARBUS ATRINKO DAILĖS MOKYTOJA AUDRONĖ MOCKUVIENĖ

Naujienos

VIRTUALI 6 KLASIŲ MOKINIŲ DAILĖS PARODA „AUTOPORTRETAS“

2020 06 19

MOKINIŲ DARBUS ATRINKO DAILĖS MOKYTOJA AUDRONĖ MOCKUVIENĖ

Edukacinis žygis – ekspedicija po Švenčionėlių apylinkes

2020 06 19

Besibaigiant 2019–2020 mokslo metams III gimnazijos klasių mokiniai kartu su savo klasių vadovais Loreta, Nerijumi, Agnija, Rita ir Jolanta išsiruošė į dviejų dienų edukacinį žygį – ekspediciją po Švenčionėlių apylinkes. Anksti ryte įlipę į traukinį išvykome link Švenčionėlių. Nudundėję keliasdešimt kilometrų traukiniu, grožėdamiesi kaimiškomis apylinkėmis, klausydamiesi paukščių čiulbėjimo, bandydami atpažinti pakelėje augančius augalus, pėsčiomis patraukėme miško takeliu link Pakretuonės malūno. Jį apžiūrėję sėdome į baidares ir plaukėme Žeimenio ežeru ir Žeimenos upe. Akį traukė nuostabios krantinės, sutikome gulbių porelę su jaunikliais, netgi oras džiugino – rodės, kad visa gamta mums nori atsilyginti už ilgą karantino laikotarpį, kuomet taip trūko bendravimo, Plačiau

VARDAN TOS DAINAVOS, VARDAN TOS LIETUVOS! Jaunojo iliustruotojo konkursas LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 30-MEČIUI

2020 06 19

Respublikinis Jaunojo iliustruotojo konkursas „Vardan tos Dainavos! Įsivaizduok ir pavaizduok“ sulaukė didelio Lietuvos moksleivių susidomėjimo. Konkursą organizavęs Vinco Krėvės – Mickevičiaus muziejus sulaukė 256 piešinių iš skirtingų Lietuvos miestų bei rajonų. Jame dalyvavo ir mūsų gimnazijos 6 d klasės mokiniai, jų darbų paroda buvo eksponuota Gabijos gimnazijos erdvėse bei aprašyta Gabijos gimnazijos tinklalapyje. Padavimui „Milžinkapis“ iliustruoti jaunieji dailininkai rinkosi mišrią techniką, naudojo įvairias priemones (guašą, akvarelę, tušą, pieštukus, kreideles, flomasterius). Savo iliustracijas pavadino paties padavimo žodžiais. Nuoširdžiai sveikiname 6 d klasės mokinę Medą – konkurso laureatę savo amžiaus grupėje bei visus 6 d klasės mokinius – parodos dalyvius. Jaunieji iliustruotojai, Plačiau

VIRTUALI 5-6 KLASIŲ MOKINIŲ DAILĖS PARODA „MANO SVAJONĖS“

2020 06 19

MOKINIŲ DARBUS ATRINKO DAILĖS MOKYTOJA AUDRONĖ MOCKUVIENĖ