II gimnazijos klasių mokinių virtuali dailės darbų PARODA „PORTRETAS“ (impresionizmo ir neoimpresionizmo interpretacija)

Mokinių darbus parodai atrinko dailės mokytoja Audronė Mockuvienė