Ramutei Skučaitei – 85

LLK Skuèaitë Nacionalinë Premija Skelbimas Laureatai Nacionalinës premijos laureatë poetë Ramutë Skuèaitë. Gedimino Bartuðkos (ELTA) nuotr. Vilnius, 2009 m. gruodþio 11 d. (ELTA). Penktadiená Kultûros ministerijoje paskelbti ðeði 2009 metø Nacionalinës kultûros ir meno premijos laureatai, iðrinkti ið 14 kandidatø. rb

Biografija
Ramutė Skučaitė gimė 1931 m. spalio 27 d. Palangoje Tikroji gimimo vieta – Kaunas, Raudonojo Kryžiaus ligoninė. Krikšto tėvas kanauninkas Kazimieras Prapuolenis. Tėvai buvo mokytojai. Mama kilusi iš Punsko. Tėvas buvo paskirtas Širvintų progimnazijos direktoriumi. Tėvo brolis Kazys Skučas, tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministras. 1940 m. tėvas suimtas ir ištremtas, mirė Pečioros lageryje.
1938 m. su šeima persikėlė į Panevėžį. Mokėsi Naujamiesčio mokykloje, Panevėžio muzikos mokykloje. 1948 m. pradėjo rašyti eilėraščius. 1949 m. kovo mėn. ištremta į Sibirą. Dirbo medžio apdirbimo fabrike, baigė Zimos vidurinę mokyklą. 1952–1956 m. neakivaizdžiai studijavo prancūzų kalbą Irkutsko užsienio kalbų pedagoginiame institute. 1953–1954 m. mokytojavo Zimoje. 1956 m. su mama grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. 1956–1959 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą.
Dirbo „Vakarinėse naujienose“, „Agitatoriuje“, „Eltoje“, 1966–1976 m. „Genio“, nuo 1976 m. „Žvaigždutės“ redakcijose. 1992 m. redagavo žurnalą „Ant mamytės kelių“.
Poeto ir vertėjo Juozo Macevičiaus (1928–2011) žmona.
Kūryba
R. Skučaitė – dramaturgė, vertėja, operų libretų autorė ir vertėja, publicistė, reporterė. Rašyti ir leisti knygas suaugusiems ir vaikams pradėjo beveik vienu metu: pirmieji eilėraščiai suaugusiesiems spaudoje pasirodė 1957 m., vaikams rašyti pradėjo „Genyje“ 1959 metais. Pirmasis eilėraščių rinkinys „Žydintis speigas“ išėjo 1965 metais. Vaikams skirta didesnioji knygų dalis. Poetė kuria eiliuotus galvosūkius, mįsles vaikams. Tai jos išskirtinumas lietuvių vaikų poezijoje.
Yra parašiusi 14 pjesių, kurios išleistos atskiromis knygomis ar rinkiniuose ir pastatytos įvairių miestų profesionaliuose bei saviveiklininkų teatruose, televizijoje, radijuje. Išvertė per 30 operų ir operečių libretų. Parašė populiarių lietuviškų estrados dainų tekstų. Nuo 1969 m. Lietuvos rašytojų sąjungos narė.
2016-ųjų „Poezijos pavasario“ laureatė – Ramutė Skučaitė
Gegužės 3 dieną Maironio premija už eilėraščių ir prozos knygą „Nepaslaptis tokia balta“, kurią išleido „Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla“, skirta poetei, vertėjai, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatei Ramutei Skučaitei.
Poetas, kuriam skiriama premija, tampa tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ laureatu. Kauno miesto savivaldybės įsteigta Maironio premija siekia 3000 eurų ir yra skiriama už geriausią naują poezijos knygą, išleistą per praėjusius kalendorinius metus. Komisija laimėtoją rinko iš penkių kandidatų. Į Maironio premiją taip pat pretendavo Erika Drungytė ir jos knyga „Patria“, Aldona Gustas su knyga „Padovanok man obuolį iš anapus“, Vytauto Kazielos knyga „Vieta ir kiti nutylėjimai“ bei Artūras Valionis su knyga „Iš natų“.
„Stebina kone 20 metų trunkantis autorės kūrybinis renesansas – kasmet po vieną ar kelias knygas. Sugebėjimą nesikartoti, nesusipainioti tarp adresatų, aktyviai rašant įvairiomis manieromis ir skirtingoms amžiaus grupėms (o kur dar vertimai), turbūt galima laikyti vienu iš Skučaitės ypatingumo ženklų. Ir nors pati rašytoja nesyk deklaravo neskirstanti poezijos į vaikų ir suaugusiųjų, „Nepaslaptis tokia balta“ – leidinys subrendusiam skaitytojui. Knygoje neabejotinai (ne tik pagal skaičių, bet ir pagal kūrinių siunčiamos žinios dimensiją) dominuoja poezija. Tačiau aiškiausi pranešimai skaitytojui, apie ką, su kuo ir kaip ši poezija kalba, išreikšti proziniuose intarpuose: Sakau tiek, kiek noriu pasakyti. Kiek sau leidžiu. Kiek galiu. Šitie – dabar ištarti, parašyti – žodžiai uždengia kitus: tebūna tiems kitiems ramu (p. 63).“ (Antanas Sheshi)
„Ramutės Skučaitės knyga „Nepaslaptis tokia balta“ persmelkta autobiografiškumu ir liudija dramatiškus Lietuvai kelių XX a. dešimtmečių okupacijos metus. Rinkinys sudarytas iš 76 eilėraščių ir 27 autobiografinių ritminės prozos miniatiūrų. Pastarosios praplečia, tartum paaiškina atskirų eilėraščių prasmes ir vienija juos į semantinę visumą. Jose sukrečiantys tėvų arešto fragmentai, dėdės (generolo K. Skučo), išduoto savųjų tautiečių, tragedija, savistabos įžvalgos, autorės credo ir pan.“ (Ona Danutė Klumbytė)
„Ne tik eilėraštis, ne tik eilėraščių knyga yra (ar turi būti) struktūra. Struktūriškas yra ir poezijos laikmetis; kad ir XXI amžiaus lietuvių poezija. Ji turi savo avangardą, priešakinį būrį, nors po trupinį atnaujinantį poetiką, uždaresnę, ne visiems suprantamą, turi ir savo atviraširdžius, leidžiančius eilėraščius už savo pinigus. Būtinasis poetinės laikmečio struktūros dėmuo – eilėraščiai, kurie rašomi iš patirties, iš tos jos dalies, kurią perima poetinė kalba, garantuojanti kokybę, lygį ir kartu suprantamumą, prieinamumą. R. Skučaitės poezijos knygos priskirtinos tam būtinajam laikmečio poezijos dėmeniui: atvira skaitančiam, bet saugoma savitos intonacijos, labiau intonacijos negu poetikos, nors ir neatskiriamų“. (Viktorija Daujotytė)
Ramutė Skučaitė gimė 1931 10 27 Kaune. Tėvai buvo mokytojai, dėdė – tarpukario Lietuvos vidaus reikalų ministras. 1940 m. tėvas suimtas ir ištremtas į Pečiorą. R. Skučaitėį Sibirą ištremta 1949 m. Ten dirbo medžio apdirbimo fabrike, baigė Zimos vidurinę mokyklą. 1952–1956 m. neakivaizdžiai studijavo prancūzų kalbą Irkutsko užsienio kalbų pedagoginiame institute. 1953–1954 m. mokytojavo Zimoje. 1956 m. su mama grįžo į Lietuvą, apsigyveno Vilniuje. 1956–1959 m. Vilniaus pedagoginiame institute (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) studijavo prancūzų kalbą ir literatūrą. Dirbo „Eltoje“, „Genio“, „Žvaigždutės“, „Vakarinių naujienų“ redakcijose. 1992 m. redagavo žurnalą „Ant mamytės kelių“. Dramaturgė, vertėja, operų libretų autorė ir vertėja, dainų tekstų autorė, publicistė. Pirmieji eilėraščiai suaugusiesiems spaudoje pasirodė 1957 m., o vaikams – 1959 m. „Genyje“. Vaikams skirta didesnioji kūrybos dalis. Lietuvos rašytojų sąjungos narė – nuo 1969 m.
Maironio premijos laureatą rinko premijos vertinimo komisija, kurią sudaro paskutiniųjų penkerių metų „Poezijos pavasario“ laureatai: Jonas Kalinauskas, Eugenijus Ališanka, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Kęstutis Navakas ir Vladas Braziūnas.
Premija bus įteikta „Poezijos pavasario“ festivalio, kuris vyks gegužės 15–29 dienomis, metu. Festivalį rengia Lietuvos rašytojų sąjunga, Rašytojų klubas.
Lietuvos rašytojų sąjungos informacija
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-05-04-2016-uju-poezijos-pavasario-laureate-ramute-skucaite/143888

B i b l i o g r a f i j a :
Žydintis speigas: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1965.
Klaidų miestas: pasaka. – Vilnius: Vaga, 1966.
Keliai ir pakelės: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Gėlių gegužinė: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1969.
Kiškių troleibusai: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1970.
Septinta kėdė: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1971.
Pusiausvyra: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Kas klausosi lietučio: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1972.
Mergytė ieško pasakos: pjesė. – Vilnius: Vaga, 1973.
Apeisim ežerą: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1977.
Susiradom smuiko raktą: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1980.
Dar šneka vanduo: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1981.
Uogelės ant smilgos: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1982.
Vijoklis viršum sparno: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1984.
Žvangučiai. – Vilnius: Vaga, 1984; Alma littera, 2013.
Sukit sukit galveles: eilėraščiai. – Kaunas: Šviesa, 1984.
Laikrodis be gegutės: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Medžio dovanos: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1985.
Neskubėkim ir atspėkim: eilėraščiai. – Vilnius: Vyturys, 1987.
Taip ir ne: eilėraščiai. – Vilnius: Vaga, 1988.
Pirmas au priklauso laumei: eiliuoti galvosūkiai. – Vilnius: Alka, 1991.
Lopšinė ešeriukui: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vyturys, 1993.
Kalėdų pasaka: eiliuota pasakėlė vaikams. – Klaipėda: Eldija, 1993.
Praeiviai be praeities: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 1996.
Spalvos ir skaičiukai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Kronta, 1997.
Raidžių namučiai: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Kronta, 1997.
Čirkšt virėjas patarėjas: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Kronta, 1998.
Laiškas sekmadieniui: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Vaga, 1998.
Vaikams vanagams: knygelė skaityti ir mąstyti: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Meralas, 1999.
Žaidžiu žodžiu: mokomės lietuvių kalbos. – Vilnius: Žuvėdra, 1999.
Vėl žaidžiu žodžiu: mokomės lietuvių kalbos. – Vilnius: Žuvėdra, 2000.
Takelis iš naujo: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2001.
Gražiu savu žodžiu žaidžiu: mokomės lietuvių kalbos. – Vilnius: Žuvėdra, 2004.
Pasaką skaitau, pasaką piešiu: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Gimtasis žodis, 2005.
Aš esu – kas?: eilėraščiai vaikams. – Vilnius: Kronta, 2006.
Tiek turi: eilėraščiai. – Vilnius: Trys žvaigždutės, 2006.
Varinis angelas: eilėraščiai, užrašai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2006.
Mėnesiena neskani: eilėraščiai vaikams. – Kaunas: Šviesa, 2007.
Jei nereikėtų skubėti: mažos istorijėlės apie eilėraščių atsiradimą ir patys eilėraščiai. – Vilnius: Nieko rimto, 2009.
Aš – eilėraščių knyga: eilėraščių vaikams rinktinė. – Vilnius: Nieko rimto, 2009.
Žaidžiu lietuvišku žodžiu: mokomoji knygelė vaikams. – Vilnius: Žuvėdra, 2011.
Ant skilusio akmens: rinktiniai eilėraščiai. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
Atsiprašau, Slibinuk!: pjesės vaidinti vaikams. – Vilnius: Tyto alba, 2012.
Tamsiai ir šviesiai matys: eilėraščiai ir ne. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2013.
Ant ledo atsirado rožė: poemėlės su moralais. – Vilnius: Homo liber, 2013.
Nepaslaptis tokia balta: eilėraščiai ir proza. – Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2015.
Koks gi žodis pasirodys?: eiliuoti kalbiniai galvosūkiai. ‒ Vilnius: Gelmės, 2015.
Akmens pasaka. ‒ Vilnius: Vaga, 2016.
V e r t i m a i i š p r a n c ū z ų k a l b o s :
S. Lilleste, E. Metsalu. Skaičių sąsiuvinis. – Vilnius: Kronta; Tallinn: Avita, 1997.
V. Le Du. Vaikų atlasas. – Vilnius: Kronta, 1998.
Ch. Perrault. Motulės Žąsies pasakos: senų laikų istorijos ir pasakos. – Vilnius: Nieko rimto, 2006.
V e r t i m a i i š k i t ų k a l b ų :
M. Cvetajeva. Į niekur laiškai: eilėraščiai (iš rusų k.). – Vilnius: Kronta, 2008; Santara, 2012.
E. Zabini, S. Lütje. Labanakt, žvaigždute! (iš vokiečių k.). – Vilnius: Nieko rimto, 2012.
M. Cvetajeva. Laiškai į Vilnių = Письма в Wilno (iš rusų k.). – Vilnius: Gimtasis žodis, 2014, 2015.
S u d a r ė :
Atminimai ir linkėjimai. – Vilnius: Gamta, 2002.
A p d o v a n o j i m a i :
1980 m. Lietuvos SSR komjaunimo premija už eilėraščių knygas „Žvangučiai“ ir „Skamba auksinis trimitas“.
1981 m. Lietuvos SSR Aukščiausios Tarybos garbės raštas.
1993 m. knyga „Lopšinė ešeriukui“ pripažinta geriausia metų knyga vaikams.
1997 m. Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinas – Riterio kryžius.
2000 m. UNESCO premija už „Laiškas sekmadieniui“ (Leipcigo knygų mugėje).
2001 m. „Takelis iš naujo“ pripažinta viena gražiausių metų knygų (Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos konkursas).
2007 m. „Poezijos pavasario“ prizas už geriausią poezijos knygą vaikams („Aš esu – kas?“, „Tiek turi“, „Varinis angelas“).
2008 m. Vaikų literatūros premija.
2009 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija už mažų ir suaugusių žmonių pasaulio vienybę, už žodžio skaidrumą.
2016 m. Poezijos pavasario laureatė ir Maironio premija už knygą „Nepaslaptis tokia balta‟.
I n t e r v i u , s t r a i p s n i a i a p i e :
Ramutė Skučaitė: visur ėjau pavėluotai / Lietuvos žinios, 2015 02 13
Ramutė Skučaitė: kiekvienas eilėraštis man yra atskiras pasaulis / 15min.lt, 2012 01 29
Ramutė Skučaitė apie M. Cvetajevos vertimus LRT radijo laidoje „Po lyros ženklu“, garso įrašas / lrt.lt, 2012 10 07
Ramutė Skučaitė: gaila, kad gyvenimas jau baigiasi / Bernardinai.lt, 2010 10 24
T e k s t a i :
Ramutė Skučaitė LRT televizijos laidoje „Formatas“, vaizdo įrašas / lrt.lt, 2014 03 20

Daugiau poetės eilėraščių galite rasti:
http://www.eilerasciai.lt/autoriai/ramute-skucaite/
http://mintys.lt/eilerasciai/ramutes-skucaites-eilerasciai

Informaciją parengė L.Stašauskienė