175-osios Emilio Zola gimimo metinės

Emilis Zola – prancūzų rašytojas ir kritikas, natūralizmo krypties literatūroje pradininkas, taip pat svarbi Prancūzijos politinio liberalizavimo figūra. Geriausiais jo kūriniais laikomi romanai „Tereza Raken“ ir „Žerminalis“, taip pat yra garsūs kai kurie jo politiniai rašiniai.
Rašytojas gimė Paryžiuje 1840 m. balandžio 2 d. Jo tėvas Francas Zola buvo italas inžinierius, gavęs Prancūzijos pilietybę. E. Zola praleido savo vaikystę pietų Prancūzijoje, kur šeima persikėlė 1843 metais. Kai E. Zola buvo septyneri, mirė jo tėvas, palikdamas šeimą labai prastoje finansinėje padėtyje. Jo motina laikė mažytį pensioną, kuris ir maitino šeimą.
1858 metais E. Zola su motina persikėlė į Paryžių, kur jaunuolis susipažino su dailininku Polu Sezanu ir pradėjo rašyti, veikiamas romantizmo. Su dailininku jo draugystė tęsėsi visą jaunystę, tačiau vėliau nutrūko. Savo įspūdžius iš bohemiško menininkų gyvenimo E. Zola vėliau aprašė viename savo romanų „Šedevras“, išleistame 1886 m.
E. Zola motina tikėjosi, kad sūnus taps teisininku, tačiau jaunasis rašytojas neišlaikė egzaminų. Tuo metu E. Zola vertėsi ypač varganai, pasak legendų, maitindavosi žvirbliais, kuriuos gaudė spąstais ant savo palangės.
Padirbęs keliose firmose klerku E. Zola pradėjo rašyti laikraščiams. Nuo 1862 m. dirbo „Hachette“ leidykloje. Čia susipažino su žymiausiais ano meto rašytojais. Savo rašytojo karjeros pradžioje E. Zola parašė keletą novelių ir esė, 4 pjeses ir 3 romanus. Pirmoji jo knyga išėjo 1864 metais.
Nuo 1865 m. E. Zola pasišventė tik rašymui. Natūralistiniai jo kūriniai sulaukė didelio atgarsio. E. Zola tapo kovotoju už socialinį teisingumą. Savo karjera jis surizikavo 1898 m. sausio 13 d. išspausdinęs atvirą laišką Prancūzijos prezidentui J‘accuse „Aš kaltinu“. Jame apkaltino pastarąjį antisemitizmu ir neteisėtu A. Dreifuso įkalinimu. Už šiuos pasisakymus rašytojas buvo nuteistas kalėti, bet pabėgo į Angliją. Tačiau netrukus jis buvo reabilituotas ir grįžo į Prancūziją, o dar vėliau reabilituotas buvo ir A. Dreifusas.
Būdamas iškiliausias natūralizmo atstovas ir teoretikas, E. Zola darė įtaką jaunesniajai rašytojų kartai, ypač savo eksperimentinių romanų ciklu „Rugonai Makarai“ (1871–1893 m.), kurį sudaro daugiau nei 20 romanų. Pasaulinės šlovės sulaukė šio ciklo kūriniai „Nana“ (1880 m.), kur kalbama apie prostituciją, bei „Žerminalis“ (1885 m.), aprašantis kasyklų industriją. ,,Rugonų Makarų“ cikle aprašomos dviejų šeimų penkios kartos. Su mokslininko kruopštumu E. Zola vaizdavo antrosios imperijos realybę, rašydamas kruopščiai nagrinėdavo faktus, bendraudavo su aprašomos srities specialistais. Didžiausią dėmesį rašytojas skyrė veikėjų vaizdavimui. Jo veikėjai turėdavo kovoti už savo būvį. Kūriniuose ryškus dėmesys socialinėms problemoms.
E.Zola mirė 1902 m. rugsėjo 28 d. keistomis aplinkybėmis – jis rastas namuose apsinuodijęs anglies monoksido dujomis. Pasak kai kurių versijų, jo priešai užkimšo E. Zola namų kaminą, sukeldami dujų nuotėkį, ir taip jį nužudė.
Bibliografija:
Vertimai į lietuvių kalbą:
Rugonų karjera: romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos vertė Valdas Petrauskas; redaktorius V. Žemaitis. – Vilnius: Mintis, 1989. – 258 p.
Žerminalis: romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos vertė Vanda Vabalienė; red. D. Navickaitė. – Vilnius: Mintis, 1989. – 369 p.
Moterų laimė: romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos vertė Dominykas Urbas. – Vilnius: Mintis, 1990. – 353 p.
Pinigai: istorinis romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos vertė Valentinas Gustainis. – Vilnius: Mintis, 1990. – 318 p.
Grobis: romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos vertė Valdas Petrauskas. – Vilnius: Mintis, 1990. – 232 p.
Paryžiaus pilvas: romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos vertė V. Petrauskas; red. V. Tunaitytė. – Vilnius: Mintis, 1991. – 252 p.
Nana: romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos vertė V. Petrauskas. – Vilnius: Mintis, 1991. – 346 p.
Žmogus žvėris: romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos vertė J. Karazijaitė; dail. R. Dubonis. – Vilnius: Mintis, 1994. – 313 p.
Meilės puslapis: romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos Jūratė Karazijaitė. – Vilnius: Mintis, 1996 (Kaunas : Aušra). – 261 p.
Meilės puslapis: romanas / Emilis Zola; iš prancūzų kalbos vertė Jūratė Karazijaitė. – Vilnius: Mintis, 1996 (Kaunas : Aušra). – 261 p.
Informaciją parengė skaityklos vedėja G. Aginskienė