Biblioteka

Bibliotekos vizija − atviras švietimo ir informacijos centras, mokymo vieta su modernia ir turtinga informacine ir technine baze, visapusiškai tenkinanti mokyklos bendruomenės informacinius poreikius, savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas savarankiškam asmenybės tobulėjimui.

Biblioteka įsteigta 1989 m.

Bibliotekos dokumentai

  Vadovėlių ir mokymo priemonių aprūpinimo tvarkos aprašas
  Naudojimosi mokyklos biblioteka taisyklės
  Naudojimosi kompiuterizuota skaitykla taisyklės
  Skaitmeniniai ištekliai

Virtualios parodos
  Vincui Kudirkai – 160
  Vardinis A. Lelešiaus fondas
  175-osios Emilio Zola gimimo metinės
  P.Širvio 95 gimimo metinės
  Mikalojui Konstantinui Čiurlioniui 140
  BALIO SRUOGOS 120-OSIOS GIMIMO METINĖS
  Ramutei Skučaitei – 85
  Ievai Simonaitytei – 120
  Antanas Vienuolis
  Vincas Krėvė-Mickevičius
  Vincui Mykolaičiui Putinui – 125
  Vilhelmui Storostai Vydūnui – 150

Vykusios akcijos
  Akcija „Knygų keitykla“
  Aktyviausias 2016–2017 mokslo metų skaitytojas

 

  Bibliotekos darbo laikas:

I – 8.00 – 16.30 val.
II – 8.00 – 16.30 val.
III – 8.00 – 16.30 val.
IV – 8.00 – 16.30 val.
V – 8.00 – 16.30 val.

Lankytojai aptarnaujami nuo
8.30 – 16.00 val.

Valstybinių švenčių dienomis biblioteka nedirba. Prieššventinę dieną biblioteka dirba viena valanda trumpiau.

Paskutinis mėnesio penktadienis – Savitvarkos diena, skaitytojai neaptarnaujami

  Bibliotekos struktūra:
abonementas, skaitykla, kompiuterizuota skaitykla ( bei vardinis A. Lelešiaus fondas), mokytojų metodinė – kompiuterizuota skaitykla.
 
Techninė įranga: 11 tinklo kompiuterių, 3 spausdintuvai, skaitlys.
 
Bibliotekoje veikia interneto ryšys (e-paštas: biblioteka@gabijos.vilnius.lm.lt). Teikiamos edukacinės, informacinės bei techninės paslaugos, kaupiami įvairios informacijos segtuvai, skaitykloje nuolat atnaujinamas informacinis stendas abiturientams.

 

Fondą sudaro 23 000 egzempliorių grožinės, informacinės ir kitos literatūros leidinių, prenumeruojama 10 pavadinimų periodinių leidinių. Vardiniame A. Lelešiaus fonde yra 8400 egzempliorių knygų. Bibliotekos fondas įvestas į kompiuterinį katalogą, naudojant mokyklų bibliotekų informacinę sistemą (MOBIS). Įdiegus šią programą pasikeitė ir skaitytojų aptarnavimas, ir informacijos paieška bei dokumentų apskaita. Ši programa apima visus bibliotekinius procesus. Teikiamos edukacinės, informacinės bei techninės paslaugos.

Bibliotekoje veikia interneto ryšys (e-paštas: biblioteka@gabijos.vilnius.lm.lt).   Teikiamos edukacinės, informacinės bei techninės paslaugos, kaupiami įvairios informacijos segtuvai, skaitykloje nuolat atnaujinamas informacinis stendas abiturientams.


Bibliotekininkės dalyvavo mokyklų bibliotekoms skirtose programose ir konkursuose:
1997 − 1998 m. Atviros Lietuvos fondo programos „Švietimas Lietuvos ateičiai“ konkursuose mokyklų bibliotekoms parengė tris projektus („Šiuolaikinės mokyklos bibliotekos kūrimas“, „Šiuolaikinės bibliotekos kūrimas, telkiant mokyklos bendruomenę“, „Mokyklos biblioteka − regiono informacijos metodinis centras“) ir laimėjo paramą bibliotekai: asmeninį kompiuterį, 500 Lt informacinei literatūrai įsigyti, 1500 Lt kopijavimo aparatui įsigyti;

1999 m. − Švietimo kaitos fondo organizuotame konkurse, skirtame švietimo įstaigoms modernizuoti, laimėjo 1500 Lt kuriamo mokyklos informacijos centro technikai įsigyti (spausdintuvui, skeneriui ir kompaktinių diskų įrašymo įrenginiui) bei gavo knygų už 600 Lt;

2001 m. − KAM ir ŠMM parengtos programos „Mokyklų bendruomenių informavimas NATO ir saugumo klausimais“ konkurse laimėjo vietinių kompiuterių tinklą, kurį sudarė: 4 kompiuteriai, lazerinis spausdintuvas, skeneris, tinklo šakotuvas; ES projekte „Bendrojo lavinimo mokyklų modernizavimas“

Kasdien biblioteką aplanko apie 300 lankytojų. Teikiamos edukacinės, informacinės bei techninės paslaugos, kaupiami įvairios informacijos segtuvai, skaitykloje nuolat atnaujinamas informacinis stendas abiturientams.

Bibliotekoje rengiamos teminės knygų parodos, skirtos paminėti valstybines ir kalendorines šventes, rašytojų jubiliejus, eksponuojami gimnazistų dailės darbai. Taip pat vyksta naujai gautų leidinių pristatymai, knygų mugės, įvairios akcijos. Rengiami seminarai bibliotekininkams, vedamos integruotos pamokos. Rašomas bibliotekos metraštis, kuriame atskleista visa bibliotekos informacijos centro veikla.

Darbuotojai

Jūratė Košienė – bibliotekininkė,
Diana Stanevičienė –  bibliotekininkė.

Kontaktai:

Pašilaičių g. 13, LT-06107, Vilnius
El. paštas: biblioteka@gabijos.vilnius.lm.lt

 

Nuorodos: 

  http://www.rasytojai.lt – rašytojų svetainė

  http://www.tekstai.lt – šiuolaikinės lietuvių literatūros ontologija

  http://www.antologija.lt – lietuvių klasikinės literatūros antologijos svetainė

  http://books.google.com – el. google knygynas

  http://www.skaitymometai.lt/ – skaitymo skatinimo svetainė

  http://www.skaitykle.lt/el_knygos  (mokamos)

  http://www.elknygos.lt (nemokamos – reikia registruotis)

  http://www.nemokamospdfknygos.lt

  http://books.google.lt

  http://www.nemokamosknygos.lt/

  http://www.spauda.lt

  http://books.better-than.tv/ (registruotis)

  http://www.vook.com – skaitmenines knygas kuriame patys, reikia registruotis