Kabinetų vedėjai

VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS KABINETŲ VEDĖJŲ SĄRAŠAS

2018–2019 M. M.

Kab. Kabineto pavadinimas
102 dailės kab. A. Mockuvienė
103 istorijos kab. L. Stasiulaitienė
104 istorijos kab. S. Bužinskas
105 lietuvių k. kab. A. Mikailionienė / E. Venclovaitė-Urbanienė
106 informacinių technologijų kab. D. Andriukaitienė
107 matematikos kab. N. Lazaitienė
108 lietuvių k. kab. V. Rutkauskienė
109 pradinių klasių kab. N. Sedleckienė / I. Varnienė
113 pradinių klasių kab. D. Sabulienė / V. Remeškevičienė
114 pradinių klasių kab. L. Verdingovienė / J. Chodoravičiūtė
115 pradinių klasių kab. N. Ramonaitė / J. Bendoravičienė
132 anglų kab. R. Žumbienė
138 anglų kab. V. Mitrulevičienė / R. Balandienė
139 matematikos kab. R. Dulinskas
140 istorijos kab. R. Trinkūnas
141 gamtos mokslų laboratorija
142 lietuvių k. kab. V. Ambrasiūnienė
143 lietuvių kab. R. Vilkelienė
144 lietuvių kab. A. Armonienė / A. Vasarevičienė
148 matematikos M. Siliuk
149 lietuvių kab. I. Ažondenienė
150 lietuvių kab. J. Skomantienė / L. Polikarpienė
160 fotografijos kab. / informacinių technologijų kab. J. Baranauskienė / I. Ratkevičienė
162 muzikos kab. R. Šapranauskaitė / L. Gorobec
164 technologijų kab. L. Kaziliūnienė,

D. Narečionienė,

L. Stašauskienė,

R. Vitkus,

G. Vitkuvienė

167 technologijų kab.
169 technologijų kab.
1691 technologijų kab.
168 choreografijos kab. J. Galdikienė / I. Šeikytė
170 informacinių technologijų kab. R. Jurgelionytė
1701 muzikos kab. E. Bagvilienė / L. Kupstienė
218 pradinių klasių kab. M. Guogytė / D. Bielovienė
220 pradinių klasių kab. R. Šocikienė / K. Mitkevičienė
222 pradinių klasių kab. A. Padarauskienė / R. Adomonienė
227 pradinių klasių kab. A.    Tamulionienė / K. Startienė
229 pradinių klasių kab. E. Venckutė / B. Valavičienė
231 pradinių klasių kab. I.    Lieponienė / J. Chodoravičiūtė
232 pradinių klasių kab. D. Plankienė / J. Badaraitė
234 lietuvių kab. R. Leleivienė
235 vokiečių k. kab. I. Vičinienė
237 dailės kab. R. Baltrūnienė
238 biologijos kab. V. Aniūnienė / N. Jagėlienė
2381 anglų k. R. Tumėnienė
241 biologijos kab. A. Vasiliauskienė / V. Kriaučiūnaitė
242 chemijos kab. G. Misiukevičienė
243 fizikos kab. L. Rastenienė
245 prancūzų k. A. Baranovskaja
247 fizikos kab. N. Karalius
250 chemijos kab. V. Žiedienė
253 anglų k. D. Bražinskienė
254 informacinių technologijų kab. V. Kaminskienė
269 anglų k. kab. J. Antanavičienė
271 geografijos kab. I. Kusaitė / E. Bieliauskaitė
273 rusų / anglų  k. kab. N. Trofimova / I. Žilinskas
274 anglų k. kab. A. Kniška
276 etikos kab. R. Macevičienė
279 istorijos kab. R. Abromaitienė
281 anglų k. kab. A.    Padvaiskienė
284 matematikos kab. V. Viniautienė
285 matematikos kab. I. Zaveckaitė
287 rusų k. kab. M. Puzaitė
288 rusų k. kab. N. Misiukienė
291 matematikos kab. S. Lagunavičienė
292 matematikos kab. J. Bakasėnaitė

 

Specialistų kabinetai

116 visuomenės sveikatos priežiūros specialistė T. Čirkova
161 socialinio pedagogo kab. J. Dvelienė  / R. Mickuvienė
125 specialiojo pedagogo kab. J. Varnaitė
126 logopedo kab. K. Urbanavičienė
2551 tėvų priimamasis
256 mokytojo padėjėjo kab. A.Šilerienė
280 psichologo kab. Š. Vienė
282 psichologo kab. D. Marcinkonytė

 

ADMINISTRACIJOS KABINETAI

1221 Direktorė V. Klimavičienė
213 Konferencijų ir renginių organizatorė E. Meldaikė
268 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Padarauskienė
2801 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui A.  Kniška
283 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui A. Mikailionienė
2831 Direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Bakasėnaitė
293 Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams J. Rainienė